erfgoedobject

Soortenrijk valleibosje langs de Windgatbeek

landschappelijk element
ID
132711
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/132711

Juridische gevolgen

Beschrijving

In de Dendervallei, tussen de Dender en de Windgatbeek in de omgeving van het kasteel van Wieze (ten noorden van de Sasbaan) bevindt zich een typisch valleibosje van natuurlijk gevormde heesters, waarbij de bosranden en houtkanten een uitzonderlijke soortenrijkdom herbergen.

In dit bosje en deze houtkanten bevinden zich enkele bijzondere inheemse soorten die zuivere vertegenwoordigers zijn van hun soort en dus een genenreservoir vormen voor de regio. Het gaat onder meer om sleedoorn (Prunus spinosa), tweestijlige meidoorn (Crataegus laevigata), wegedoorn (Rhamnus cathartica), veldesdoorn (Acer campestre), verschillende soorten hondsroos (Rosa canina), wilde kardinaalsmuts (Euonymus europaeus), rode kornoelje (Cornus sanguinea), hazelaar (Corylus avellana) en veldiep (Ulmus procera). Sommige soorten ervan zijn al bijzonder en zeldzaam op zich. Het bosje heeft een zeker beeldbepalend karakter aangezien het gelegen is in de meersen van de Dender en omringd wordt door grasland. De houtkanten zorgen voor een structuur in het landschap.

  • Onroerend Erfgoed, Digitaal beschermingsdossier 4.001/42011/101.1, Thematisch-typologische en thematisch-geografische bescherming van het belangrijkste houtig erfgoed in Vlaanderen: Oost-Vlaanderen, fase 2A, nr. 9 (S.N., 2013).

Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties

  • Is deel van
    Bellebroek en Dendermeersen tussen Oudegem en Wieze

  • Is deel van
    Sasbaan


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2023: Soortenrijk valleibosje langs de Windgatbeek [online], https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/132711 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.