erfgoedobject

Kasteel Donnet

bouwkundig element
ID: 13299   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/13299

Beschrijving

Voormalig kasteel "Donnet" in neo-Vlaamserenaissance-stijl uit het vierde kwart van de 19de eeuw, gelegen in bebost domein.

Complex op vrijwel rechthoekige plattegrond, vijf traveeën en twee bouwlagen onder overkragend leien schild- en zadeldak met dakkapellen, dakvenster en toren. Lijst- en trapgevels van bak- en zandsteen op gecementeerde plint met keldergaten. Pseudo-kruis- en rondboogvensters; bovengevels met baksteenmozaïken, sierankers en brede houten kroonlijst op consoles. Inmiddels gesloopt.


Bron     : Plomteux G., Steyaert R. & Wylleman L. 1985: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Antwerpen, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 10N2 (Ho-Ra), Brussel - Gent.
Auteurs :  Plomteux, Greet
Datum  : 1985


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Kasteel Donnet [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/13299 (Geraadpleegd op 31-05-2020)