erfgoedobject

Kaphagen van zwarte els en knotwilgenrij

landschappelijk element
ID
133001
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/133001

Beschrijving

Perceelsrandbegroeiing aangeplant langs enkele akkerpercelen met in hoofdzaak zwarte els en in mindere mate bindwilg. Hier en daar heeft er zich ook een zomereik gevestigd. Langs de houtkanten zijn er nog sporen aanwezig van grachten. Vanaf de 18de eeuw zijn deze houtkanten ingetekend op de historische kaarten (Kabinetskaart de Ferraris ca. 1775 en volgende). Deze houtkanten zijn nu nog een van de weinige reminiscenties uit het historische bulkenlandschap. De houtkant is hier gevormd door een kaphaag (elzenknotbomen in dicht onregelmatig plantverband) en een stuk waar de kaphaag is omgevormd naar hakhout. Aansluitend bij het erf van een hoeve is er een knotbomenrij met bindwilg in de kaphaag aangeplant. Recent (2012) werd in de kaphaag een inboeting uitgevoerd met jong elzenplantsoen.


Auteurs: Van der Linden, Geert
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2023: Kaphagen van zwarte els en knotwilgenrij [online], https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/133001 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.