Knotwilgenrijen langs weide

inventaris landschappelijk erfgoed \ houtige beplanting met erfgoedwaarde

Locatie

Provincie Vlaams-Brabant
Gemeente Grimbergen
Deelgemeente Grimbergen
Straat Diegemput, Oyenbrugstraat
Locatie Diegemput zonder nummer, Oyenbrugstraat zonder nummer (Grimbergen)

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventarisatie Ankerplaats Oostelijke Maalbeekvallei (inventarisatie: Juli 2013 - April 2014).

Juridische gevolgen

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Maalbeekvallei

Deze bescherming is geldig sinds 09-07-1980.

Beknopte karakterisering

Afmetingen

Inventarisatie Ankerplaats Oostelijke Maalbeekvallei (05-07-2013)

Omtrek gemeten op hoogte 150 cm
(zwaarste) Omtrek stam of stoof 3,01 cm
Knot- of scheerhoogte 4,5 m

Beschrijving

Knotwilgenrijen omzomen het driehoekig grasland dat aan alle zijden omsloten wordt door Diegemput en de Oyenbrugstraat. De perceelsrandbegroeiing bestaat uit verschillende soorten wilgen. De rijen zijn vrij gaaf en herkenbaar aanwezig, en typeren het gesloten en kleinschalige beeld van de Maalbeekvallei. De bomen worden traditioneel geknot.

Bron: -

Auteurs: Vanmaele, Nele

Datum tekst: 2013

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Grimbergen

Grimbergen (Grimbergen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.