Knotes bij Oyenbrugmolen

inventaris landschappelijk erfgoed \ houtige beplanting met erfgoedwaarde

Locatie

Provincie Vlaams-Brabant
Gemeente Grimbergen
Deelgemeente Grimbergen
Straat Oyenbrugstraat
Locatie Oyenbrugstraat 140 (Grimbergen)

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventarisatie Ankerplaats Oostelijke Maalbeekvallei (inventarisatie: Juli 2013 - April 2014).

Juridische gevolgen

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Maalbeekvallei

Deze bescherming is geldig sinds 09-07-1980.

Beknopte karakterisering

Afmetingen

Inventarisatie Ankerplaats Oostelijke Maalbeekvallei (18-07-2013)

Omtrek gemeten op hoogte 150 cm
(zwaarste) Omtrek stam of stoof 269 cm
Knot- of scheerhoogte 3 m

Beschrijving

De knotes staat op de molendam, een lichte verhevenheid palend aan de Maalbeek. De boom ligt stroomopwaarts van de Oyenbrugmolen, op de rechteroever van de beek. De boom staat een vijftigtal meter voor de watermolen. De es is vermoedelijk een markering van een plaats in functie van het waterbeheer van de molen.

Bron: -

Datum tekst: 2013

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Grimbergen

Grimbergen (Grimbergen)

Geen afbeelding beschikbaar

is gerelateerd aan Knotwilg bij Oyenbrugmolen

Oyenbrugstraat 140 (Grimbergen)

is gerelateerd aan Watermolen Oyenbrugmolen

Oyenbrugstraat 140-142, Grimbergen (Vlaams-Brabant)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.