Gekandelaarde linde bij de Milanenkapel

inventaris landschappelijk erfgoed \ houtige beplanting met erfgoedwaarde

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Zwevegem
Deelgemeente Zwevegem
Straat Bellegemstraat
Locatie Bellegemstraat zn. (Zwevegem)

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventarisatie Houtige Beplantingen - 2013 (Januari 2013 - December 2013).

Juridische gevolgen

is deel van de vaststelling als bouwkundig erfgoed Kapel Milanen

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is deel van de bescherming als monument Milanenkapel en kapellinde

Deze bescherming is geldig sinds 05-05-2017.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Milanenkapel met kapelhof en dreef

Deze bescherming is geldig sinds 05-05-2017.

Beknopte karakterisering

Afmetingen

Inventarisatie Houtige Beplantingen - 2013 (11-09-2013)

Omtrek gemeten op hoogte 150 cm
(zwaarste) Omtrek stam of stoof 288 cm
Totale hoogte 16 m
Hoogte takvrije stam 4,5 m
Knot- of scheerhoogte 13 m
Grootste diameter boomkruin of struik 13 m

Beschrijving

De Milanenkapel (ID: 80859) wordt aan de oostzijde geflankeerd door een oude, gekandelaarde kapellinde. Het betreft een mooi ontwikkelde en beeldbepalende Hollandse linde waarvan in de kroon vier zware en negen kleine gesteltakken vertakken. Op basis van vergelijkbare stamomtrekken van andere lindebomen waarvan de ouderdom is bepaald en de weergave van een opvallende boom op de Vandermaelenkaart van circa 1850, is de kenmerkende kapelboom waarschijnlijk ouder dan de huidige kapel van 1846-1847. Op een prentbriefkaart van kort voor de Tweede Wereldoorlog is de boom voor het eerst in een duidelijk kunstmatige snoeivorm te herkennen. Toch is het aannemelijk dat de linde voordien al op deze traditionele manier was gekandelaard.

Bron: beschermingsdossier 4.001/34042/103.1

Auteurs: Himpe, Koen & Van der Linden, Geert

Datum tekst: 2016

Relaties

maakt deel uit van Kapel Milanen

Bellegemstraat 1, Zwevegem (West-Vlaanderen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.