Gelegde meidoornhaag

inventaris landschappelijk erfgoed \ houtige beplanting met erfgoedwaarde

Locatie

Provincie Vlaams-Brabant
Gemeente Grimbergen
Deelgemeente Grimbergen
Straat Lierbaan
Locatie Lierbaan zonder nummer (Grimbergen)

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventarisatie Ankerplaats Oostelijke Maalbeekvallei (inventarisatie: Juli 2013 - April 2014).

Juridische gevolgen

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Maalbeekvallei

Deze bescherming is geldig sinds 09-07-1980.

Beknopte karakterisering

Afmetingen

Inventarisatie Ankerplaats Oostelijke Maalbeekvallei (05-07-2013)

Omtrek gemeten op hoogte 150 cm
Lengte 100 m

Beschrijving

De gelegde meidoornhaag bevindt zich tussen de verschillende delen van de grote hoogstamboomgaard bij de Charleroyhoeve. De haag werd in december 2010 aangeplant als een voorbeeld van een gelegde haag. De techniek van het leggen van hagen komt hier duidelijk tot uiting. De takken werden laag boven het maaiveld ingekapt, schuin gebogen en ingevlochten. De nieuwe uitlopers op de gelegde takken hebben een dicht netwerk gevormd.

Bron: -

Auteurs: Vanmaele, Nele

Datum tekst: 2013

Relaties

maakt deel uit van Hoogstamboomgaard bij Charleroyhoeve

Lierbaan zonder nummer (Grimbergen)

is gerelateerd aan Knotwilgenrij bij hooilanden

Lierbaan zonder nummer (Grimbergen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.