Paardenkastanjedreef

inventaris landschappelijk erfgoed \ houtige beplanting met erfgoedwaarde

Locatie

Provincie Vlaams-Brabant
Gemeente Grimbergen
Deelgemeente Grimbergen
Straat Vorststraat
Locatie Vorststraat zonder nummer (Grimbergen)

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventarisatie Ankerplaats Oostelijke Maalbeekvallei (inventarisatie: Juli 2013 - April 2014).

Juridische gevolgen

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Maalbeekvallei

Deze bescherming is geldig sinds 09-07-1980.

Beknopte karakterisering

Typologiebomenrijen, dreven, opgaande bomen
Contextparken
Dateringinterbellum
SoortAesculus hippocastanum (witte paardenkastanje)

Afmetingen

Inventarisatie Ankerplaats Oostelijke Maalbeekvallei (05-07-2013)

Omtrek gemeten op hoogte 150 cm
(zwaarste) Omtrek stam of stoof 320 cm
Aantal rijen 2 st
Lengte 125 m
Breedte 6 m

Beschrijving

De dreef van witte paardenkastanjes verbindt het kasteel d'Overschie en de Liermolen. Het tracé van de dreef is reeds opgetekend op de topografische kaarten uit het midden van de 19de eeuw. De iepen langs de Vorststraat, waarschijnlijk geveld door de opkomende iepenziekte in de jaren 1920, werden vervangen door witte paardenkastanjes.

De onverharde dreef is de toegangsdreef naar het kasteeldomein. De bomen zijn op een afstand van 6 m van elkaar geplant. De twee bomenrijen staan ook 6 m van elkaar, met midden de dreef een wandelpad.

  • Atlas Cadastral parcellaire de la Belgique, Philippe-Christian Popp, uitgegeven tussen 1842-1879, schaal 1:5000
  • Topografische kaart van België, Philippe Vandermaelen, uitgegeven tussen 1846-1854, schaal 1:20.000

Bron: -

Auteurs: Vanmaele, Nele

Datum tekst: 2013

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Vorststraat

Vorststraat (Grimbergen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.