Beekbegeleidende houtkant langs Maalbeek

inventaris landschappelijk erfgoed \ houtige beplanting met erfgoedwaarde

Locatie

Provincie Vlaams-Brabant
Gemeente Grimbergen
Deelgemeente Grimbergen
Straat Kloosterdam
Locatie Kloosterdam zonder nummer (Grimbergen)

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventarisatie Ankerplaats Oostelijke Maalbeekvallei (inventarisatie: Juli 2013 - April 2014).

Juridische gevolgen

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Maalbeekvallei

Deze bescherming is geldig sinds 09-07-1980.

Afmetingen

Inventarisatie Ankerplaats Oostelijke Maalbeekvallei (05-07-2013)

Omtrek gemeten op hoogte 20 cm
(zwaarste) Omtrek stam of stoof 480 cm

Beschrijving

De hakhoutstoven van linde, zwarte els, gewone es en Hollandse iep zijn op de linker oever van de Maalbeek gelegen.

De twee meest oostelijke hakhoutstoven zijn lindehoutkanten. De eerste heeft een omtrek van 4 m, de tweede heeft een omtrek van 317 centimeter. Ten westen ervan staat een zwarte elzenstoof met omtrek 283 centimeter en een stoof Hollandse iep van 294 centimeter. Het meest westelijk staan twee gewone essen waarvan de zwaarste een omtrek van 480 centimeter heeft.

De stoven worden periodiek gekapt. De hakhoutstoven werden aangeplant met een welbepaalde functie, als brand-, ambachts-, bouw- of geriefhout of als loofvoedering.

Bron: -

Auteurs: Vanmaele, Nele

Datum tekst: 2013

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Grimbergen

Grimbergen (Grimbergen)

is gerelateerd aan Hakhout van hazelaar langs Maalbeek

Kloosterdam zonder nummer (Grimbergen)

is gerelateerd aan Knotbomenrij langs oever Maalbeek

Beekweg zonder nummer, Beiaardlaan zonder nummer, Borrestraat zonder nummer, Kloosterdam zonder nummer,...

is gerelateerd aan Linde als kruispuntboom bij Liermolen

Kloosterdam zonder nummer, Vorststraat zonder nummer (Grimbergen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.