erfgoedobject

Hoge knotboom van zwarte populier

landschappelijk element
ID: 133167   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/133167

Juridische gevolgen

  • is deel van de aanduiding als beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Maalbeekvallei
    Deze bescherming is geldig sinds 09-07-1980

Beschrijving

De knotpopulier staat in de noordwestelijke hoek van een grasland in de vallei van de Maalbeek, aan de oever van de Maalbeek, en in de omgeving van de Liermolen. De zwarte populier is een inheemse en in Vlaanderen vrij zeldzame soort. Deze knotboom heeft een opvallend grote knothoogte van 4 m. Hierdoor kan er gesproken worden van een "high pollard".

In het Vlaamse cultuurlandschap zijn de zwarte populieren in het verleden vaak aangeplant, dikwijls als knotboom bij boerenerven of nederzettingen. De zwarte populieren hier staan in een erfgoedgeheel, met nog andere beplantingen met erfgoedwaarde bij de Liermolen. Tussen de twee geknotte zwarte populieren is nog een afgestorven boom, vermoedelijk was dit ook een zwarte populier.

De bomen vertegenwoordigen een bepaalde beheervorm uit het verleden waarbij beplantingen werden geschoren, gekapt, geleid of geknot. Ze werden geplant met een welbepaalde functie, zoals: brand-, ambachts-, bouw-, geriefhout, loofvoedering.


Bron     : -
Auteurs :  Vanmaele, Nele
Datum  : 2013


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Hoge knotboom van zwarte populier [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/133167 (Geraadpleegd op 23-02-2020)