Knotpopulier

inventaris landschappelijk erfgoed \ houtige beplanting met erfgoedwaarde

Locatie

Provincie Vlaams-Brabant
Gemeente Grimbergen
Deelgemeente Grimbergen
Straat Rijkenhoekstraat
Locatie Rijkenhoekstraat zonder nummer (Grimbergen)

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventarisatie Ankerplaats Oostelijke Maalbeekvallei (inventarisatie: Juli 2013 - April 2014).

Juridische gevolgen

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Maalbeekvallei

Deze bescherming is geldig sinds 09-07-1980.

Afmetingen

Inventarisatie Ankerplaats Oostelijke Maalbeekvallei (18-07-2013)

Omtrek gemeten op hoogte 150 cm
(zwaarste) Omtrek stam of stoof 302 cm
Knot- of scheerhoogte 4,5 m

Beschrijving

De knotpopulier staat in de zuidoostelijke hoek van een grasland in de vallei van de Maalbeek, aan de berm van de Rijkenhoekstraat. Het betreft een oude kloon van populier, met een opvallende knothoogte van 4,5 meter. Hierdoor kan er gesproken worden van een "high pollard".

De bomen vertegenwoordigen een bepaalde beheervorm uit het verleden waarbij beplantingen werden geschoren, gekapt, geleid of geknot. Ze werden geplant met een welbepaalde functie, zoals: brand-, ambachts-, bouw-, geriefhout, loofvoedering.

Bron: -

Auteurs: Vanmaele, Nele

Datum tekst: 2013

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Rijkenhoekstraat

Rijkenhoekstraat (Grimbergen)

is gerelateerd aan Hakhout van hazelaar

Rijkenhoekstraat zonder nummer (Grimbergen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.