Opgaande populier

inventaris landschappelijk erfgoed \ houtige beplanting met erfgoedwaarde

Locatie

Provincie Vlaams-Brabant
Gemeente Grimbergen
Deelgemeente Grimbergen
Straat Tommenmolenstraat, Rijkenhoekstraat
Locatie Rijkenhoekstraat zonder nummer, Tommenmolenstraat zonder nummer (Grimbergen)

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventarisatie Ankerplaats Oostelijke Maalbeekvallei (inventarisatie: Juli 2013 - April 2014).

Juridische gevolgen

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Maalbeekvallei

Deze bescherming is geldig sinds 09-07-1980.

Beknopte karakterisering

Typologieindividuele bomen, opgaande bomen
Contextbeken, paden
SoortPopulus canadensis (x) (Canadapopulier)

Afmetingen

Inventarisatie Ankerplaats Oostelijke Maalbeekvallei (18-07-2013)

Omtrek gemeten op hoogte 150 cm
(zwaarste) Omtrek stam of stoof 444 cm
Hoogte takvrije stam 12 m
Grootste diameter boomkruin of struik 38 m

Beschrijving

De solitaire populier bevindt zich op de rechteroever van de Maalbeek, langs een wandelpad dat de beekoever volgt van de Rijkenhoekstraat tot de Tommenmolenstraat. De beekbegeleidende beplanting bestaat voor het overgrote deel uit wilgenknotbomen. De opvallend grote solitaire populier is beeldbepalend en heeft een andere typologie. Het betreft mogelijk een markeringsboom.

Bron: -

Auteurs: Vanmaele, Nele

Datum tekst: 2013

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Tommenmolenstraat

Tommenmolenstraat (Grimbergen)

is gerelateerd aan Knotbomenrij langs oever Maalbeek

Beekweg zonder nummer, Beiaardlaan zonder nummer, Borrestraat zonder nummer, Kloosterdam zonder nummer,...

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.