Hakhoutstoof van gewone es

inventaris landschappelijk erfgoed \ houtige beplanting met erfgoedwaarde

Locatie

Provincie Vlaams-Brabant
Gemeente Grimbergen
Deelgemeente Grimbergen
Straat Tommenmolenstraat, Sint-Hubertusstraat
Locatie Sint-Hubertusstraat zonder nummer, Tommenmolenstraat zonder nummer (Grimbergen)

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventarisatie Ankerplaats Oostelijke Maalbeekvallei (inventarisatie: Juli 2013 - April 2014).

Juridische gevolgen

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Maalbeekvallei

Deze bescherming is geldig sinds 09-07-1980.

Beknopte karakterisering

Afmetingen

Inventarisatie Ankerplaats Oostelijke Maalbeekvallei (18-07-2013)

Omtrek gemeten op hoogte 20 cm
(zwaarste) Omtrek stam of stoof 625 cm

Beschrijving

De hakhoutstoof van gewone es bevindt zich in de zuidoostelijk hoek van een hooiland vlakbij een tweede stoof van zwarte els. Ten zuiden van de hakhoutstoof ligt een klein hakhoutbosje van es, els en wilg. De dikke hakhoutstoof bestaat uit zes overjarige telgen.

De bomen vertegenwoordigen een bepaalde beheervorm uit het verleden waarbij beplantingen werden geschoren, gekapt, geleid of geknot. Ze werden geplant met een welbepaalde functie, zoals: brand-, ambachts-, bouw-, geriefhout, loofvoedering.

Bron: -

Auteurs: Vanmaele, Nele

Datum tekst: 2013

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Tommenmolenstraat

Tommenmolenstraat (Grimbergen)

is gerelateerd aan Hakhoutstoof van zwarte els

Sint-Hubertusstraat zonder nummer, Tommenmolenstraat zonder nummer (Grimbergen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.