erfgoedobject

Drie witte kastanjes als kapelbomen

landschappelijk element
ID: 133185   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/133185

Beschrijving

Rond de kapel van Maria-Onbevlekte-Ontvangenis, Sint-Jozef en Sint-Anna, ingewijd in 1954, staan drie witte paardenkastanjes. Het geheel ligt op een driehoekig pleintje.

Reeds op de Kabinetskaart van de Ferraris (ca. 1778) was dit een beboomd kruispunt van vijf wegen. Vanaf de kaart Dépôt de la Guerre van 1902 heeft het kruispunt zijn huidige driehoekige vorm.

  • De Kabinetskaart van de Oostenrijkse Nederlanden van Jozef Jean François de Ferraris, opgesteld tussen 1770-1778, schaal 1:11.520 herleid naar 1:25.000. Koninklijke Bibliotheek van België
  • Topografische kaarten van België, Krijgsdepot: Eerste editie uitgegeven tussen 1865-1880, schaal 1:20.000. Herziening, Militair Cartografisch Instituut: tweede uitgave, 1880-1884, derde uitgave 1889-1900 en herziening derde uitgave 1900-1930, schaal 1:20.000

Bron     : -
Auteurs :  Vanmaele, Nele
Datum  : 2013


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Drie witte kastanjes als kapelbomen [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/133185 (Geraadpleegd op 23-02-2020)