Schermlinde bij inmiddels verdwenen gebouw

inventaris landschappelijk erfgoed \ houtige beplanting met erfgoedwaarde

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Merelbeke
Deelgemeente Munte
Straat Torrekensstraat
Locatie Torrekensstraat zonder nummer (Merelbeke)

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventarisatie Houtige Beplantingen - 2014 (inventarisatie: Januari 2014 - December 2014).

Juridische gevolgen

is deel van de bescherming als monument Kerkhof en calvarieberg, site met motte

Deze bescherming is geldig sinds 10-02-2000.

Beknopte karakterisering

Afmetingen

Inventarisatie Houtige Beplantingen - 2014 (30-10-2014)

Omtrek gemeten op hoogte 150 cm
(zwaarste) Omtrek stam of stoof 372 cm
Totale hoogte 24 m
Hoogte takvrije stam 3 m
Grootste diameter boomkruin of struik 16 m

Beschrijving

De lindeboom is hier aangeplant als schermboom. Het gebouw dat door de boom werd beschermd kunnen we enkel nog zien op de Poppkaart van circa 1865. Het gebouw stond ten noordoosten van de boom. Het was gebruikelijk om gebouwen die bestonden uit vakwerk en voorzien waren van strodaken te beschermen met lindebomen.

  • Atlas Cadastral parcellaire de la Belgique, Philippe-Christian Popp, uitgegeven tussen 1842-1879, schaal 1:5000

Bron: -

Auteurs: Van der Linden, Geert

Datum tekst: 2014

Relaties

maakt deel uit van Kerkhof en calvarieberg, site met motte

Torrekensstraat zonder nummer, Merelbeke (Oost-Vlaanderen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.