Kasteel Starrenhof

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Kapellen
Deelgemeente Kapellen
Straat Kapelsestraat
Locatie Kapelsestraat 61, Kapellen (Antwerpen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Kapellen (actualisaties: 07-08-2007 - 08-08-2007).
  • Adrescontrole Kapellen (adrescontroles: 11-10-2007 - 11-10-2007).
  • Inventarisatie Kapellen (geografische inventarisatie: 01-01-1985 - 31-12-1985).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Kasteel Starrenhof

Deze vaststelling is geldig sinds 29-03-2019.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Landhuizen met omgeving

Deze bescherming is geldig sinds 07-03-1994.

Beschrijving

Zogenaamd Starrenhof (zie opschrift toegangspoort), sedert 1930 klooster van de broeders van Scheppers, gelegen in mooi beboomd park met bakstenen afsluitmuur waarop hekken en torentjes.

Eclectisch kasteel met neo-Vlaamserenaissance-elementen gebouwd in 1881 (zie tuinzijde toegangspoort) naar ontwerp van architect De Grooff, in opdracht van baron Gaston Cogels. Verbouwd en vrijwel in oppervlakte verdubbeld (voornamelijk aan de westzijde) in 1901. Noordvleugel toegevoegd in 1956 naar ontwerp van architect E. Verschueren.

Hoofdgebouw van zes traveeën en twee bouwlagen onder leien zadeldaken met vorstkam; verbonden met zuidelijk gelegen kapel door middel van een overdekte gang. Oorspronkelijk rechthoekig gebouw met aanleunende zuidoostelijk gelegen hoektoren van drie geledingen met polygonale bovenverdieping onder uivormige spits (leien). Bak- en zandsteenbouw met lijst- en schoudergevels (ingangstravee, zijgevels en risalieten) eerstgenoemde onder gekorniste kroonlijst op klossen. Rechthoekige vensters, op de bovenverdieping onder natuurstenen driehoekig fronton op consoles (voorgevel) of onder boogveld met baksteenmozaïek. Rijk versierde voorgevel benadrukt door ingangstravee met bordes en steektrap, balkon, uitgewerkte bovenvensters en bovenbouw in geprofileerde rondboog onder topstuk met driehoekig fronton. Eenvoudigere achtergevel met risalieten waartussen terras.

Inwendig: trappenhal en salons uit bouwperiode in eclectische stijl. In het park voor het kasteel staat een zware obelisk met rolwerk- en stermotief waaraan ijzeren lichtarmen bevestigd zijn.

Aan de oostzijde bakstenen koetshuis en paardenstal van 1884 onder leien schilddak, onderbroken door een spits. Geprofileerde rondboogpoort in licht vooruitspringend middenrisaliet met wapenschild; voorts rechthoekige muuropeningen.

  • ARREN P., Kastelen in Vlaanderen. Het Starrenhof, in Hobonia. Kulturele Heemkring Hoogboom. Driemaandelijks tijdschrift, jaargang XI, juli-augustus-september 1982, p. 167-181.
  • BOGAERTS S., "Starrenhof" en de familie Cogels te Kapellen, in Polderheem, jaargang XVII, nummer I, Ie kwartaal 1982, p. 13-15.

Bron: Plomteux G., Steyaert R. & Wylleman L. 1985: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Antwerpen, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 10N2 (Ho-Ra), Brussel - Gent.

Auteurs: Plomteux, Greet & Steyaert, Rita

Datum tekst: 1985

Relaties

maakt deel uit van Het Rood

Bonapartelaan, Kapelsestraat, Mertensstraat, Parijseweg, Pelgrimsstraat, Starrenhoflaan, Waterstraat...

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Kapelsestraat

Kapelsestraat (Kapellen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.