Dorpswoningen

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Kapellen
Deelgemeente Kapellen
Straat Oude Gracht
Locatie Oude Gracht 15, 16, Kapellen (Antwerpen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Kapellen (actualisaties: 07-08-2007 - 08-08-2007).
  • Adrescontrole Kapellen (adrescontroles: 11-10-2007 - 11-10-2007).
  • Inventarisatie Kapellen (geografische inventarisatie: 01-01-1985 - 31-12-1985).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Dorpswoningen

Deze vaststelling is geldig sinds 29-03-2019.

is deel van de vaststelling als bouwkundig erfgoed Domein Oude Gracht

Deze vaststelling is geldig sinds 29-03-2019.

is deel van de aanduiding als erfgoedlandschap Oude Gracht Kapellen

Deze aanduiding is geldig sinds 05-07-2018.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Gekoppelde woningen, centraal gelegen in het domein aan de Oude Grachtse Beek.

Dubbelhuizen van drie traveeën en één bouwlaag onder zadeldak (Vlaamse pannen), uit het vierde kwart van de 19de eeuw (?).

Verankerde baksteenbouw met gecementeerde plint. Beluikte rechthoekige vensters met vernieuwde houten lateien. Lage getoogde deuren. Vernieuwde bakstenen waterput met wip aan zuidzijde.

Bron: Plomteux G., Steyaert R. & Wylleman L. 1985: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Antwerpen, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 10N2 (Ho-Ra), Brussel - Gent.

Auteurs: Plomteux, Greet & Steyaert, Rita

Datum tekst: 1985

Relaties

maakt deel uit van Domein Oude Gracht

Hoogboomsteenweg (Brasschaat), Hoogboomsteenweg, Oude Gracht (Kapellen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.