Tuin van de Villa Goossens

inventaris landschappelijk erfgoed \ historische tuin of park

Locatie

Provincie Vlaams-Brabant
Gemeente Grimbergen
Deelgemeente Grimbergen
Straat Lagesteenweg
Locatie Lagesteenweg 75 (Grimbergen)

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventarisatie tuinen en parken in noordwestelijk Vlaams-Brabant (geografische inventarisatie: 1999 - 2011).
Toegankelijkheid Niet toegankelijk

Juridische gevolgen

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Tuin in landschappelijke stijl van 21 are met enkele dikke bomen rond een omstreeks 1910 gebouwde eclectische villa.

De villa naast het schoolcomplex aan de Lagesteenweg, rond 1910 opgetrokken voor notaris Jules Goossens, behoort tot de eerste generatie van bescheiden landhuizen en villa's, voorbode van de urbanisatiegolf waardoor Grimbergen zal uitgroeien van een landelijke gemeente tot een residentiële voorstad van Brussel. Het bakstenen gebouw (maar gedeeltelijk op een hardstenen plint), heeft een afgeknot pannen schilddak, korf- en rondboogvormige vensters en omvat drie traveeën en twee bouwlagen plus een souterrain voor de dienstruimten. De uitbouw van één bouwlaag aan de linkerzijde was bestemd tot kantoorruimte. Het gebouw is representatief voor de villa's van rond de Eerste Wereldoorlog: eclectisch met vage neotraditionele (speklagen) en cottage-inslag (de vooruitspringende puntgevel van de linkertravee, het pittoreske schrijnwerk zoals de portiek met balkon, later vervangen door een betonnen constructie). Het losstaande garagegebouwtje en de glazen veranda's zijn latere toevoegingen.

De oplopende voortuin, van de straat gescheiden door een lage breukstenen muur met hekwerk tussen bakstenen pijlers, is nauwelijks 10 m diep; het gros van de tuin, amper 21 are, ligt achter de villa – een ruimte van 30 m breed bij 60 m diep. Volgens een bijna figuratieve plattegrond uit de beginjaren werd de tuin ontsloten door een slingerend rondpad met ongeveer in het midden een doorsteek, en was hij van de buitenwereld afgesloten door een gordel van bomen en struiken. De centrale open ruimte was gestoffeerd met enkele bomen en struikmassieven en vijf ronde of ovale bloembedden of rozenperken. Kortom: een park in landschappelijke stijl in miniatuur, zonder geometrische of architectonische elementen. De rechthoekige blanco ruimte achter in de tuin (7 bij 20 m) was ongetwijfeld de moestuin. De landschappelijke paden werden later (misschien wel samen met de houten portiek) vervangen door een betonnen pad. Door het uitgroeien van bomen en struiken, nieuwe aanplantingen en allerlei opslag is de centrale open ruimte grotendeels verdwenen. Tot de oorspronkelijke beplanting behoren twee voor hun leeftijd – nog geen honderd jaar – opmerkelijk dikke bruine beuken (Fagus sylvatica 'Atropunicea'), een witte paardenkastanje (Aesculus hippocastanum), een zomerlinde (Tilia platyphyllos), een magnolia (Magnolia x soulangeana) en twee cipresachtigen (Chamaecyparis pisifera 'Plumosa' en Juniperus chi­nensis 'Keteleeri'); vermoedelijk ook een gedeelte van het struikgewas zoals boerenjasmijn (Phila­delphus coronarius), rododendron (Rhododendron ponticum hybride) en gewone en bruine hazelaar (Corylus avellana, C. maxima 'Purpurea').

Merkwaardige bomen (opname 24 mei 2006)
Het cijfer in vet geeft de stamomtrek in centimeters weer. De omtrek wordt standaard gemeten op 150cm hoogte.

  • 3. bruine beuk (Fagus sylvatica 'Atropunicea' 420
  • 4. bruine beuk (Fagus sylvatica 'Atropunicea') 425 (130)
  • Kadaster Vlaams-Brabant, Kadastrale opmetingsschets Grimbergen 1911 nr. 22.
  • Kadaster Vlaams-Brabant, Oudste kadastrale legger 212 Grimbergen, art. 2757.
  • VAN DAMME M., Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen. Inven­taris van het bouwkundig erfgoed: gemeente Grimbergen, Brussel, Afdeling Monumenten en Landschappen, 2005, p. 107-108.
  • DEMOL S. & VANWETSWINKEL J., Groot Grimbergen tussen 1900-1958: facetten van het dorpsleven in vier deelgemeenten, Nieuwkerken-Waas, Het Streekboek, 2002, prentbriefkaart op p. 18.

Bron: DENEEF, R., 2011. Historische tuinen en parken van Vlaanderen - Noordwestelijk Vlaams-Brabant: Affligem, Asse, Grimbergen, Kapelle-op-den-Bos, Londerzeel, Meise, Merchtem, Opwijk, Wemmel, Brussel: Vlaamse Overheid. Onroerend Erfgoed.

Auteurs: Deneef, Roger & Van Damme, Marjolijn

Datum tekst: 2011

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Lagesteenweg

Lagesteenweg (Grimbergen)

omvat Villa Goossens

Lagesteenweg 75, Grimbergen (Vlaams-Brabant)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.