erfgoedobject

Pastorie van de Sint-Aldegondisparochie met tuin

bouwkundig / landschappelijk element
ID
134203
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/134203

Juridische gevolgen

Beschrijving

Pastorie gebouwd aan het einde van de 18de eeuw omgeven door tuin van 15,5 are met bouw van Lourdesgrot in de jaren 1920; beplanting eveneens van na 1920.

De sinds 1993 verlaten pastorie van Overwinden is een bakstenen dubbelhuis (vijf traveeën met de voor- en achterdeuren in het midden) uit de late 18de eeuw, met een verdieping en met witte zandsteen omlijste vensters en deuren, van twee bouwlagen en vijf traveeën. Zij dankt haar huidige uitzicht vermoedelijk aan een omstreeks 1900 uitgevoerde verbouwing; vandaar de breukstenen plint, de wolfseinden van het dak en de knipvoegen. Van de omheiningsmuur – gedeeltelijk keermuur want de pastorie staat bijna 2 m boven het straatniveau – bleef slechts het gedeelte langs de Kruisboomstraat over. Circa 1950 werd op de hoek van voormelde straat en de Pellenstraat ook een garage gebouwd, half ingewerkt in het talud. Het panoramische venster in de achtergevel en de huidige dakbedekking (industriële kruispannen) dateren waarschijnlijk ook uit die periode, maar in de achtergevel bleven nog twee raampjes met de oorspronkelijke kloosterkozijnen bewaard. De Lourdesgrot aan het oostelijke uiteinde van de muur langs de Kruisboomstraat is mogelijk het gevolg van een devotie-opstoot in de jaren 1920. Met 22,5 are (gebouwen incluis) is het pastoorsgoed van Overwinden twee derden kleiner dan de meeste Oost-Brabantse pastorieën van de 18de eeuw. Van de in de regio gebruikelijke geleding (tuin, boomgaard, bosje) is evenmin sprake. Het achterste gedeelte werd ooit als kippenren gebruikt en een perelaar (Pyrus communis) en een okkernoot (Juglans regia) vormen de enige nutsbeplanting. In de opstelling van de bomen is een zekere symmetrie ten opzichte van het huis herkenbaar: de twee linden (Tilia x europaea) in de voortuin en de twee taxussen (Taxus baccata) aan het uiteinde van de achtertuin. Geen enkele boom is ouder dan 1920.

  • Kadasterarchief Vlaams-Brabant, Kadastrale opmetingsschets Overwinden 1954/5.
  • Bouwen door de Eeuwen heen. Inventaris van het cultuur­ bezit in Vlaanderen – arrondissement Leuven, Brussel, Ministerie van Nederlandse Cultuur, 1971, p. 331.

Bron: DENEEF, R., 2008. Historische tuinen en parken van Vlaanderen - Zuidoostelijk Brabant - Haspengouw: Geetbets, Hoegaarden, Kortenaken, Landen, Linter, Tienen, Zoutleeuw, Brussel: Vlaamse Overheid. Onroerend Erfgoed.
Auteurs: Deneef, Roger; Wijnant, Jo
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)

Aanvullende informatie

De twee lindes in de voortuin werden in 2019 gekapt bij verbouwingswerken (aanleg carport met oprit).

Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)

Relaties

  • Is gerelateerd aan
    Pastorie Sint-Aldegondisparochie

  • Is deel van
    Overwinden


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Pastorie van de Sint-Aldegondisparochie met tuin [online], https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/134203 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.