erfgoedobject

Pastorietuin

landschappelijk element
ID
134308
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/134308

Juridische gevolgen

Beschrijving

Slechts de tuinruimte van de vroeg-19de-eeuwse pastorie van Heers bleef bewaard.

De huidige pastorie met haar classicistische uitstraling is een dubbelhuis met twee en een halve verdieping, vijf traveeën en pannen zadeldak, uit het eerste kwart van de 19de eeuw. Ze is de opvolger van de vorige pastorie die in 1775 de oudere van 1665 verving en die als L-vormige bijgebouw, weliswaar verbouwd, bewaard gebleven is. Op het Primitief kadasterplan door A.J. Modave van vóór 1830, ligt de pastorie (perceel nr. 284) aan de Ridderstraat, naast het kerkhof en hoort er een moestuin (perceel nr. 286) en een perceeltje lustbos (perceel nr. 285) bij, allicht nuttig als houtvoorraad. In 1913 krijgt de pastorietuin een nieuwe ommuring. Vandaag is dit perceel verworden tot een geasfalteerde parkeerplaats, gescheiden van de voormalige moestuin door betonplaten en een draadafsluiting. De pastorie werd recent als gezinswoning gerestaureerd en de tuin werd een grasveld, begrensd door een jonge haag van taxus, de kerkhofmuur en een nieuw aangelegd columbarium.

  • Hasselt, Archief van het Kadaster, Verzamelplan gedateerd 4 april 1830.
  • Hasselt, Archief van het Kadaster, Opmetingsschets 1913, nr. 4.
  • DARIS J., Notices sur les églises du pays de Liége, deel 6, p. 14.
  • PAUWELS D., SCHLUSMANS F. met medewerking van MUYLDERMANS E. & ROMBOUTS J. 1999: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Tongeren, Kanton Borgloon, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen, deel 14N4, Brussel - Turnhout, 1999, p. 240.

Bron     : DE MAEGD C. EN VAN DEN BROECK M., 2007, Historische tuinen en parken van Vlaanderen. Inventaris Limburg. Deel 3: Alken, Borgloon, Heers, Kortessem, Wellen, Brussel, Agentschap RO-Vlaanderen. Onroerend Erfgoed.
Auteurs :  De Maegd, Christiane, Van den Broeck, Myriam
Datum  :


Relaties

  • Is gerelateerd aan
    Pastorie Sint-Martinusparochie

  • Is deel van
    Heers


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2022: Pastorietuin [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/134308 (Geraadpleegd op )