erfgoedobject

Pastorietuin

landschappelijk element
ID
134314
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/134314

Juridische gevolgen

Beschrijving

Voormalige pastorietuin met een ingesloten voortuin en een ruime achtertuin die nog een aantal relicten van zijn vroegere aanleg bevat.

Op grond geschonken aan de abdij van Ename, dat sinds 1110 het patronaatschap over de kerk van Welden bezat, werd in 1772 een nieuwe pastorie opgericht ter vervanging van een vroegere, meer zuidelijk gelegen voorganger. De twee lage dienstgebouwen haaks op de pastorie dateren uit dezelfde periode. Een recente bakstenen omheiningsmuur (ter vervanging van de muur uit 1840) en een hergebruikt ijzeren hek geven de voortuin zijn besloten karakter. Vermoedelijk werd hier rond 1901, in de periode waarin de pastorie verbouwd werd, een solitaire tweestammige magnolia (Magnolia x soulangeana) aangeplant ten oosten van het pad tussen het hekken en de voordeur.

De ruime, voornamelijk achterliggende tuin die zijdelings aan de Mgr. Lambrechtstraat paalt en achteraan door een beek wordt begrensd, heeft een aanleg in landschappelijke stijl met een centraal gazon omgeven door een bomen- en heestergordel. Ten noorden van het gazon ligt een ovalen vijver met een dichtgegroeid eiland dat oorspronkelijk als een eenvoudige bidplaats dienst deed. Vermoedelijk waren de verdwenen wandelpaden aangelegd in rode schist. De aanwezige bomen variëren in ouderdom en soort, er staan ondermeer een grote bruine beuk (Fagus sylvatica ‘Atropunicea’), tamme kastanje (Castanea sativa), Hollandse linde (Tilia vulgaris), taxus (Taxus baccata), robinia (Robinia pseudoacacia), gewone es (Fraxinus excelsior) , treurwilg (Salix alba spec.), gewone esdoorn (Acer pseudoplatanus), zomereik (Quercus robur), haagbeuk (Carpinus betulus) en gewone vlier (Sambucus nigra). Op sommige plaatsen verwildert de Japanse duizendknoop.

Het oorspronkelijke volume van de tuin werd in de jaren 1990 verkleind toen het perceel ten westen van de pastorie en grenzend aan de Mgr. Lambrechtslaan werd verkaveld. Op de kaart van het gereduceerd kadaster uit het midden van de 19de eeuw is dit perceel als boomgaard in gebruik. Op de topokaarten van 1869 en 1884 staat het ingekleurd als moestuin, van de straat gescheiden door een haag. Op het hoekperceel van de tuin werd in 1871 de 'kapel der Congregatie' opgericht, een congregatiegebouw en zondagsschooltje.

Bomen opgemeten in 2012 op 150 cm hoogte, de cijfers in vet geven de stamomtrek in cm weer:

 • tweestammige Magnolia (Magnolia x soulangeana) noordelijke stam 103 en zuidelijke stam 129 (gemeten op een hoogte van 1 m.).
 • bruine beuk (Fagus sylvatica ‘Atropunicea’) 447
 • Hollandse linde (Tilia vulgaris) 280
 • gewone es (Fraxinus excelsior) 320
 • Mondeling mededeling uit 2012 door Hubert Van de Weghe (conservator) i.v.m. het gebruik van rode schist.
 • VANMAELE N.: Werknota's en beschermingsdossier nr. 4.001/45035/102.1.

Auteurs: Vanmaele, Nele
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties

 • Is deel van
  Pastorie Sint-Martinusparochie met Kapel der Congregatie en tuin

 • Is deel van
  Welden

 • Omvat
  Magnolia pastorietuin Welden


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2023: Pastorietuin [online], https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/134314 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.