erfgoedobject

Hoeve Het Bogaardeken

bouwkundig element
ID: 13447   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/13447

Beschrijving

Zogenaamd "Het Bogaardeken". Kleine langgestrekte hoeve uit de tweede helft van de 19de eeuw (?) met mogelijk oudere kern? afzonderlijk schuurtje uit de 20ste eeuw en omhaagde boomgaard aan oostzijde. In 1728 aangeduid als huis en erf genaamd "het Bogaereken". Gelegen op perceel genaamd Bogaard of Bogaardeken, op de Kleine Helftwinning, gesplitst uit Ten Tolle in de 16de eeuw.

Verankerd, beraapt bakstenen gebouw van één bouwlaag onder zadeldak (Vlaamse pannen). Woonhuisgedeelte met zuidelijke voorgevel van drie traveeën, beluikte rechthoekige vensters met houten lateien en rechthoekige deur met houten latei. Onderkelderde noordoostzijde met beluikt opkamervenster bij noordgevel.

Stalling en schuurgedeelte heden verbouwd tot stalling met rechthoekige 20ste-eeuwse stalvensters.

  • VAN PASSEN R., Toponymie van Kontich en Lint, Gent, Vlaamse Academie voor taal- en letterkunde, 1962, 134,576.

Bron     : Plomteux G., Steyaert R. & Wylleman L. 1985: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Antwerpen, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 10N2 (Ho-Ra), Brussel - Gent.
Auteurs :  Wylleman, Linda
Datum  : 1985


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Hoeve Het Bogaardeken [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/13447 (Geraadpleegd op 23-02-2020)