erfgoedobject

Hoeve Het Bogaardeken

bouwkundig element
ID
13447
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/13447
Dit erfgoedobject heeft geen erfgoedwaarde meer. De erfgoedwaarden waarom we het object opnamen in de inventaris, zijn niet meer aanwezig, bijvoorbeeld door verbouwing of sloop.

Beschrijving

Zogenaamd "Het Bogaardeken". Kleine langgestrekte hoeve uit de tweede helft van de 19de eeuw (?) met mogelijk oudere kern? afzonderlijk schuurtje uit de 20ste eeuw en omhaagde boomgaard aan oostzijde. In 1728 aangeduid als huis en erf genaamd "het Bogaereken". Gelegen op perceel genaamd Bogaard of Bogaardeken, op de Kleine Helftwinning, gesplitst uit Ten Tolle in de 16de eeuw.

Verankerd, beraapt bakstenen gebouw van één bouwlaag onder zadeldak (Vlaamse pannen). Woonhuisgedeelte met zuidelijke voorgevel van drie traveeën, beluikte rechthoekige vensters met houten lateien en rechthoekige deur met houten latei. Onderkelderde noordoostzijde met beluikt opkamervenster bij noordgevel.

Stalling en schuurgedeelte heden verbouwd tot stalling met rechthoekige 20ste-eeuwse stalvensters.

  • VAN PASSEN R., Toponymie van Kontich en Lint, Gent, Vlaamse Academie voor taal- en letterkunde, 1962, 134,576.

Bron     : Plomteux G., Steyaert R. & Wylleman L. 1985: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Antwerpen, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 10N2 (Ho-Ra), Brussel - Gent.
Auteurs :  Wylleman, Linda
Datum  :


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Hoeve Het Bogaardeken [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/13447 (Geraadpleegd op )