erfgoedobject

Pastorie met tuin van Sint-Remigiusparochie

bouwkundig / landschappelijk element
ID: 134489   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/134489

Beschrijving

In 1934 heropgebouwde pastorie omgeven door verwaarloosd restant van tuin (oorspronkelijk 60 are).

Aan het einde van de 16de eeuw woonde de pastoor nog in het Heilig Geesthuis op het kerkhof, naast de kerk. De pastorie van Haacht wordt voor het eerst op haar huidige locatie – langs de 'Brabant straete' (nu Werchtersesteenweg) op ongeveer 250 m ten oosten van de kerk – afgebeeld op een figuratieve kaart uit 1656 van Joris Subil: het pastoriegebouw kort bij de straat, omgeven door een boomgaard met een of twee vijvertjes, en ernaast, de in stroken verdeelde moes- of moes- en siertuin in de oostelijke helft van het goed. De "pastory met hof en vyvers, uitmakende twee dagmalen en half", in 1806 teruggekocht door de toenmalige pastoor (norbertijn van de abdij van 't Park), verschijnt zonder vijvers in het Primitief kadaster onder de percelen sectie B nummer 242 (huis) en 243 (tuin), samen 60 are 60 centiare groot. Naar aanleiding van de verbreding van de Werchtersesteenweg in de jaren 1840 worden vier are aan de pastorietuin onttrokken.

In 1934 wordt een gedeelte van de pastorietuin verkocht. Op de nieuwgevormde kavel wordt een huis gebouwd en het oude pastoriegebouw wordt afgebroken. Vlak ernaast wordt een nieuwe pastorie opgetrokken die, ondanks de voor het interbellum karakteristieke materialen en vormen (betonnen luifeltje boven voordeur, getrapt boogveld van deuropening, brede lage vensters), een verre echo is van de 17de-eeuwse norbertijnse pastorieën (waaraan de oude pastorie met haar trapgevels overigens niet beantwoordde): schilddak, strakke symmetrie, de bijna monumentale bakstenen deurtravee die het huis in twee gelijke delen verdeelt – het zogenaamde dubbel huis. De pastorietuin, die afhelt naar de Binnenbeek en aan het Lombaardenhof grenst, ligt er momenteel verwaarloosd bij. Van de vroegere paden of andere structurele elementen is niets meer overgebleven. Enkele oude bomen herinnert aan betere tijden, onder meer de twee bruine beuken (Fagus sylvatica 'Atropunicea') aan de Werchtersesteenweg, een paar oude haagbeuken (Carpinus betulus) en taxussen (Taxus baccata) en een prachtige treurbeuk (Fagus sylvatica 'Pendula') aan de benedenzijde van de tuin.

Merkwaardige bomen (opname 7 september 1999). Het cijfer in vet geeft de stamomtrek in centimeter weer. De omtrek wordt standaard gemeten op 150cm hoogte. Het cijfer vooraan verwijst naar de locatie van de bomen op een plan in het inventarisdossier.

  • 3. treurbeuk (Fagus sylvatica 'Pendula') 260
  • 7. gewone haagbeuk (Carpinus betulus) 187

  • Kadasterarchief Vlaams-Brabant, Oudste kadastrale legger [212] Haacht, art. 153.
  • Kadasterarchief Vlaams-Brabant, Kadastrale opmetingsschets Haacht 1845 nr. 1 en 1935 nr. 5.
  • COOLS J. & VAN AERSCHOT A., 750 jaar Sint-Remigiusparochie Haacht, 1982.
  • MINNEN B., Het hertogdom Aarschot onder Karel van Croÿ (1595-1612), kadasters en gezichten, Gemeentekrediet van België, 1993, p. 371.

Bron     : DENEEF R., 2007: Historische tuinen en parken van Vlaanderen. Inventaris Vlaams-Brabant. Hageland - Noordoosten van Vlaams-Brabant. Aarschot, Begijnendijk, Bekkevoort, Boortmeerbeek, Diest , Haacht, Keerbergen, Rotselaar, Scherpenheuvel-Zichem, Tremelo.
Auteurs :  Deneef, Roger, Wijnant, Jo
Datum  : 2007


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Pastorie met tuin van Sint-Remigiusparochie [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/134489 (Geraadpleegd op 13-07-2020)