erfgoedobject

Siertuin van de hoeve Feremans

landschappelijk element
ID: 134491   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/134491

Beschrijving

Herenboerenparkje van circa 1 hectare, aangelegd rond 1900 in landschappelijke stijl; enkele interessante bomen en struiken.

Vanaf omstreeks 1850 werden rond enkele welvarende boerderijen kleine tuinen aangelegd. In een opstoot van welvaart, vaak ondersteund door nietagrarische nevenactiviteiten zoals brouwerij of paardenfokkerij, werden woonvleugels omgebouwd tot villa's of 'kastelen' en werd, in de schaduw daarvan, een embryo van landschappelijke tuin aangelegd. Dit type kan als 'herenboerenpark' omschreven worden. De siertuin die bij het begin van de 20ste eeuw door Leonard Vanden Schrieck wordt aangelegd naast de hoeve van zijn in 1897 overleden schoonvader, Frederik Feremans, springt op geen enkele kaart in het oog en wordt ook niet in de kadastrale legger vermeld, maar beslaat bijna één hectare en beantwoordt aan de late landschappelijke modellen van tuin- en parkaanleg. De verwante families Feremans en Vanden Schrieck speelden een belangrijke rol op lokaal vlak en de aanleg van een 'representatieve' siertuin was dan ook een uiting van de familiale status. De naar de tuin toegekeerde gevel van de (rond 1800 gebouwde) gesloten hoeve werd gefatsoeneerd met witte bepleistering en geprofileerde kordon- en kroonlijsten.

Op de droge, zandige plaggenbodems van Haacht zijn de groeiomstandigheden niet zo gunstig. Het gazon is aan de heischrale kant met soorten als muizenoor (Hieracium pilosella) en schermhavikskruid (Hieracium umbellatum) en er komen ook geen bomen voor met stamomtrekken van meer dan 3 meter. De bomen staan vooral in de periferie, op min of meer regelmatige tussenafstanden aan de buitenzijde van de rondweg die de verste hoeken van de tuin aandoet. Tot de oorspronkelijke aanplanting behoren bruine beuken (Fagus sylvatica 'Atropunicea'), zilveresdoorn met ingesneden blad (Acer saccharinum 'Laciniatum'), Italiaanse populier (Populus nigra 'Italica'), witte paardenkastanje (Aesculus hippocastanum), rode bastaardpaardenkastanje (Aesculus x carnea), tamme kastanje (Castanea sativa), Hollandse en zomerlinde (Tilia x europaea, Tilia platyphyllos), een driestammig exemplaar van Amerikaanse kransmagnolia (Magnolia tripetala) en – meer centraal – hinokischijncipres (Chamaecyparis obtusa) en zwarte walnoot (Juglans nigra). De centrale open ruimte wordt gestoffeerd met diverse groepen van taxus (Taxus baccata) en buxus (Buxus sempervirens). Het struikenassortiment is vrij uitgebreid, met enkele minder courante soorten als meloenboompje (Calycanthus floridus).

Merkwaardige bomen (opname 7 september 1999). Het cijfer in vet geeft de stamomtrek in centimeter weer. De omtrek wordt standaard gemeten op 150cm hoogte. Het cijfer vooraan verwijst naar de locatie van de bomen op een plan in het inventarisdossier.

  • 1. zwarte walnoot (Juglans nigra) 228
  • 15. Amerikaanse kransmagnolia (Magnolia tripetala), 3-stammig 27/23/18

  • Kadasterarchief Vlaams-Brabant, Oudste kadastrale legger [212] Haacht, artikel 1070 nrs. 42, 52, 76; artikel 1794 nrs. 13, 14, 30, 53, 54, 59, 109.
  • BAEYENS L., Bodemkaart van België: kaartblad Haacht 74W, Centrum voor Bodemkartering, 1962, p. 6667.
  • HOGT 11(3), 1996, p. 233 e.v.
  • VANNOPPEN H., Herinneringen rond de familie Feremans te Haacht en de familie Vanden Schrieck te Kampenhout en te Wespelaar.

Bron     : DENEEF R., 2007: Historische tuinen en parken van Vlaanderen. Inventaris Vlaams-Brabant. Hageland - Noordoosten van Vlaams-Brabant. Aarschot, Begijnendijk, Bekkevoort, Boortmeerbeek, Diest , Haacht, Keerbergen, Rotselaar, Scherpenheuvel-Zichem, Tremelo.
Auteurs :  Deneef, Roger, Wijnant, Jo
Datum  : 2007


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Siertuin van de hoeve Feremans [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/134491 (Geraadpleegd op 08-07-2020)