Tuinwijk Terheide

inventaris landschappelijk erfgoed \ historische tuin of park

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente As
Deelgemeente As
Straat Lindestraat
Locatie Lindestraat (As)

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventarisatie tuinen en parken in Limburg. Deel 2. (geografische inventarisatie: 1994 - 2004).
Toegankelijkheid Publiek toegankelijk

Juridische gevolgen

Beknopte karakterisering

Typologieafsluitingshagen, hekken, sierhagen
Contexttuinwijken, wegen
Dateringna WO II
SoortAesculus hippocastanum (witte paardenkastanje), Castanea sativa (tamme kastanje), Catalpa bignonioides (gewone trompetboom), Crataegus crus-galli (hanedoorn), Fagus sylvatica (gewone beuk), Fagus sylvatica 'Atropunicea' (bruine beuk), Platanus hispanica (x) (gewone plataan, Platanus acerifolia (x)), Quercus robur (zomereik), Quercus rubra (Amerikaanse eik), Robinia pseudoacacia 'Umbraculifera' (kogelacacia), Sorbus aria (meelbes)

Beschrijving

Tuinwijk uit 1953 met modernistische visie op het groenontwerp.

De tuinwijk die de S.V. Nieuw Dak in 1953 als mijncité bouwde, bleef vrij gaaf bewaard met haar twee fraaie plant­soe­nen en oude laan­be­plan­tin­gen. Ze is gele­gen tussen de spoor­weg en de Steen­weg naar As, en wordt be­ grensd door ten noorden de Beu­ken- en de Eiken­straat, ten oosten de Bilzerweg, ten zuiden de Berken­straat en ten westen de Popu­lie­ren­straat. Ze is gekenmerkt door een moder­nis­tische visie op het groenont­werp.

De wei­nig opval­lende bakstenen bebouwing heeft een inte­res­sante typo­logie: 40 duplexwoningen van vier wooneenheden (twee op het gelijk­vloers, twee op de verdieping), elk met individu­ele toegang en hofje, bestemd voor gepensioneerden en jonge gezin­nen. Initieel waren er ook al 32 gara­ges. De wijk is ook ste­den­bouw­kun­dig inte­res­sant dank­zij de ge­schei­den verkeers­circuits voor auto ­en voet­gan­ger, dank­zij en nog ver­sterkt door het groenconcept dat de wijk haar iden­titeit verschaft. De per straat gekozen boomsoort ver­zekert ook orië­ntatie, terwijl het uniform ge­bruik van hagen van haagligus­ter (Ligustrum ovalifolium) het verbindend en een­heid gevend element is. De Lindenstraat loopt uit op en verbreedt haaks tot een lang­gerekt plantsoen met grootbladige linde (Tilia platyphyllos) (110 cm) aan de bui­ten­kant van het cen­traal rechthoekig grasveld, dat afgeboord is met haagligus­ter. Verder ligt er een tweede, rond gras­plantsoen gevormd door vier con­cen­trische hagen van haagligus­ter ­als modernis­tisch labyrinth.

De voortuintjes zijn afgezet met lage, rechthoekige poorthekj­es met een kader ­van buis­staal, waarvan de onder­ste helft met plaat­staal geslo­ten is.

Recent werden betonklinkers als oprit en toegang ingebracht, en op het wandelcircuit ook betonnen trot­toir­te­gels. Tevens werd Lo­ni­cera nitida, Maho­nia aqui­oli­um en Pinus mughus ver­spreid aan­geplan­t. Het regel­matig onder­houd van het ge­meen­schap­el­ijk groen heeft het modernis­tisch karak­ter weten te bewa­ren, in tegen­stelling tot de privé-tuintjes die veelal ingenomen werden door gara­ge­lood­sen en tuinbergin­gen.

Bomen

(Het cijfer in vet geeft de stamomtrek in centimeter weer. De omtrek wordt standaard gemeten op 150cm hoogte.)

  • witte paardekastanje (Aesculus hippocastanum) 125-150
  • geknotte gewone plataan (Platanus x hispanica) 190-135

De straatbepalende boom­soorten zijn: Amerikaans se eik (Quercus rubra), kogela­cacia (Robinia pseudoacacia 'Umbraculifera'), ruwe berk (Betula pendula), gewone beu­k (Fagus sylvatica), bruine beuk (Fagus sylvatica ‘Atropunicea’), Haagdoorn (Crataegus crus-galli), witte paardekastanje (Aesculus hippocastanum) (125-150 cm), gewone meelbes (Sorbus aria), geknotte gewone plataan (Platanus x hispanica) (190-135 cm), tamme kas­tanje (Castanea sativa), gewone trom­pet­boom (Catalpa bignonioides) langs de voet­weg en zomereik (Quercus robur).

Bron: DE MAEGD C. EN VAN DEN BOSSCHE H., 2006: Historische tuinen en parken van Vlaanderen. Inventaris Limburg. Deel 2: As, Beringen, Diepenbeek, Genk, Ham, Hasselt, Heusden-Zolder, Leopoldsburg, Lummen, Opglabbeek, Tessenderlo, Zonhoven, Zutendaal, Brussel: Vlaamse Overheid. Onroerend Erfgoed.

Auteurs: De Maegd, Christiane & van den Bossche, Herman

Datum tekst: 2006

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van As

As (As)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.