Tuinwijk van Beverlo

inventaris landschappelijk erfgoed \ historische tuin of park

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Beringen
Deelgemeente Beverlo
Straat Alfred Habetslaan, Laan op Vurten
Locatie Alfred Habetslaan, Laan op Vurten (Beringen)

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
 • Inventarisatie tuinen en parken in Limburg. Deel 2. (geografische inventarisatie: 1994 - 2004).
Toegankelijkheid Publiek toegankelijk

Juridische gevolgen

Beknopte karakterisering

Typologiebomenrijen, openbare pleinen
Contexttuinwijken, wegen
Dateringinterbellum
SoortAcer negundo (vederesdoorn), Acer platanoides (Noorse esdoorn), Acer pseudoplatanus (gewone esdoorn), Aesculus hippocastanum (witte paardenkastanje), Carpinus betulus (gewone haagbeuk), Carya tomentosa (viltige hickory), Fagus sylvatica (gewone beuk), Fraxinus xanthoxyloides, Platanus hispanica (x) (gewone plataan, Platanus acerifolia (x)), Populus nigra 'Italica' (Italiaanse populier), Tilia platyphyllos (zomerlinde, grootbladige linde)

Beschrijving

Tuinwijk en mijn­cité uit 1920, vertrekkend van een halfcirkelvormig beboomd plein, waar vandaan zes straten radiëren, met speelpleinen in de binnen­zone.

Ten noor­den van de kool­mijn en ten westen van de spoorl­ijn ligt een tuinwijk uit 1920-21 (met iets latere, in fasen gebouwde huizen), vermeldenswaardig omwille van het stedenbouwkundig patroon. Ze beslaat een nagenoeg driehoekig terrein tussen Laan op Vurten, de Stationkaai en de Leystraat. Het halvemaanvormig plein, begrensd door Laan op Vurten en de omlopende Alfred Habetslaan, is de 'toegang' tot de wijk. Op dit plein werd het scholencomplex gebouwd. Het is een ruim en bol liggend plein dat aan­vankelijk een beboomd grasveld was, waarvan nu een groo­t ­ deel als par­king geasfal­teerd is; toch bleven nog enkele vermel­dens­waardige bomen uit de aanlegperiode bewaard. Geknotte pla­tanen op de stoepen aan de hui­zenkant versterkten de vorm van het plein, maar ook hier sneuvelden meerdere exem­pla­ren.

Centraal in de wijk ligt er een veel kleiner cirkelvormig plein, Rondplein genaamd, van waaruit vijf straten radiëren die de verbinding vormen met de beide lange rechte straten (de Leystraat en de parallele Louis Sauvestrestraat), met de Stationstraat en met de Habetslaan. Ze zijn beboomd, hebben een gebogen verloop en worden gedwarst door eveneens gebogen verbindingsstraten. De straten dragen de namen van de boomsoort die er in rijen voorkomen: linde, berken, wilgen, plataan, kastanje. In de beide bouwblokken ten westen en ten oosten van Rondplein liggen twee langwerpige pleintjes (Westerspeelplein en Oosterspeelplein), die door tuinen zijn begrensd. Een smal voetgangerspad (Hovingenstraat) tussen de tuinen van de lange, rechte Louis Sauvestrelaan en de Leysestraat, verzekert gescheiden verkeer. Niet alle bomen in de wijk bleven bewaard, de tuinen­ en per­ceel­schei­dingen zijn nu indi­vi­dueel geëvolueerd, zonder respect voor het initieel gegeven. Samen met het ver­waar­loosd karak­ter van het geheel doet dit af­breuk aan de oorspronkelijke kwali­teit van de aanleg, waar bomen een belangrijke rol in spelen. Vanzelfsprekend heeft dit repercussies op de uitstraling van de wijk.

Bomen
(Het cijfer in vet geeft de stamomtrek in centimeter weer. De omtrek wordt standaard gemeten op 150cm hoogte.)

 • Vederesdoorn (Acer negun­do) 219
 • Noorse esdoorn (Acer plata­noi­des) 150
 • Gewone esdoorn (Acer pseu­doplata­nus) 168
 • Witte paardenkastanje (Aescu­us hippocastanum) 220
 • Gewone haagbeuk (Carpinus betul­us) 170
 • Viltige hickory (Carya ovalis of tomentosa) 120
 • Gewone beuk (Fagus syl­vatica) 204
 • Es (Fraxinus xan­thoxyloides 'Dimorp­ha') 68
 • Gewone plataan (Platanus x hispanica) 198
 • Italiaanse populier (Popul­us nigra 'Ita­lica') 110
 • Grootbladige linde (Tilia platyp­hyllos) 158

Bron: DE MAEGD C. EN VAN DEN BOSSCHE H., 2006: Historische tuinen en parken van Vlaanderen. Inventaris Limburg. Deel 2: As, Beringen, Diepenbeek, Genk, Ham, Hasselt, Heusden-Zolder, Leopoldsburg, Lummen, Opglabbeek, Tessenderlo, Zonhoven, Zutendaal, Brussel: Vlaamse Overheid. Onroerend Erfgoed.

Auteurs: De Maegd, Christiane & van den Bossche, Herman

Datum tekst: 2006

Relaties

maakt deel uit van Steenkoolmijn van Beringen: Mijncité van Beverlo

Alfred Habetslaan 2-40, Berkenstraat 1-23, 2-28, Duinenstraat 1-9, 2-8, Dwarsstraat 1-23, 2-16, Hotelstraat...

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.