erfgoedobject

Kasteelpark De Heusch

landschappelijk element
ID
134550
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/134550

Beschrijving

Belangrijke restant van een kasteelpark in land­schap­pelijke stijl uit het einde van de 19de eeuw, horend bij het voor­malig kas­teel­do­mein de Heusch.

Het Vóór-Primitief kadaster (1813) geeft voor deze site een cluster van drie gebouwen in los verband op enkele percelen die samen een ovaal vormen, gelegen bij drie uitgestrekte vijvers bezuiden de Caertsbeek. Een kasteel werd in 1948 gekadastreerd, een verbouwing in 1880, en de sloping in 1902. In de plaats kwam de hui­dige villa in fraaie 'Nor­man­di­sche' of cottage-stijl, die in 1904 kadastraal werd opgemeten. De famil­ie de Heusch, die in Diepenbeek volgens de Primitieve kadastrale legger (1844) ook eigenaar was van het verdwenen Ten Waerdenhof, bezat belan­gen in de mijn­bouw en baatte hier vis­vijvers uit, die gezui­verd­ werden met een heden niet meer bestaande cokes-filteri­nstal­latie.

Op de Dépôtkaart (opname 1868, uitgave 1878) ligt er op die plek een naamloos goed temidden van bos, ten zuiden van de Gaat­beek. Op de latere uitgave van 1923 (revi­sies 1886 en 1908) werd een kasteel­park geno­teerd met een bebost gedeelte aan de straat.

Se­dert 1951 is het domein in het bezit van het OCMW dat er een rust­huis in onder­gracht en in functie daarvan ook nieuwbouw optrok. In het zuid­westen werden nieuwe gebouwen voor het Sint-Gerar­dusin­stituut inge­plant.

Het goed telt ook vandaag nog vier toegan­gen respec­tievel­ijk aan de Visse­rij-, de Onze-Lieve-Vrouw-, de Berken- en de Nieuw­straat. Het park bestaat uit g­ras­velden aan de voet van het excen­trisch en hoger gelegen huis, bomen en bomen­groep­jes, een water­par­tij, een rondweg en een park­bos. Ten zuid­oosten, en ter plaat­se van de voor­malige moes­tuin, ligt het recent ge­bouwde rust­huis "de Vis­serij". Het kijkt uit op een bloe­men­tuin in vier­kante perken, reikend tot aan de straat­kant en ont­worpen door archi­tec­tenbureau Dek­kers, cir­ca 1985. Rond de villa liggen nieuwe plantenborders met sier­strui­ken, vaste planten en klimplan­ten.

Het as­falt waar­mee men de oprit verhardde, was zicht­baar nefast voor het bomen­be­stand langs de rand.

Bomen
(Het tussen haakjes vermeldde cijfer geeft de stamomtrek gemeten op 150 cm hoogte)

Bruine beuk (Fagus sylvatica 'Atropunicea'), fijne spar (Picea abies), fossielboom (Metasequoia glyptostroboides) (jong exemplaar), gewone moe­ras­cipres (Taxodium distichum), sneeuw­klokjesboom (Halesia monticola), tamme kas­tanj­e (Castanea sativa), tulpenboom (Liriodendron tulipifera), Wey­mouthsden (Pinus strobus), witte paardekastanje (Aesculus hippocastanum), zil­verl­in­de (Tilia tomentosa), zuilvor­mige zomereik (Quercus robur 'Fastigata'), naast zilveresdoorn (Acer saccha­rinum) (302 cm), gele catalpa (Catalpa ovata) (191 cm), zuilvormige zomereik (Quercus robur 'Fasti­giata') (282 cm), twee kleinbladige linde (Tilia cordata) (220 cm).

  • Kadasterarchief Limburg, Opmetingsschets.

Bron     : DE MAEGD C. EN VAN DEN BOSSCHE H., 2006: Historische tuinen en parken van Vlaanderen. Inventaris Limburg. Deel 2: As, Beringen, Diepenbeek, Genk, Ham, Hasselt, Heusden-Zolder, Leopoldsburg, Lummen, Opglabbeek, Tessenderlo, Zonhoven, Zutendaal, Brussel: Vlaamse Overheid. Onroerend Erfgoed.
Auteurs :  De Maegd, Christiane, van den Bossche, Herman
Datum  :


Relaties

  • Is gerelateerd aan
    Villa in cottagestijl

  • Is deel van
    Diepenbeek


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Kasteelpark De Heusch [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/134550 (Geraadpleegd op )