erfgoedobject

Park Hage-Goetbloets

landschappelijk element
ID
134627
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/134627

Beschrijving

Park in landschappelijke stijl, daterend van circa 1871 met belangrijk bomenbestand, bij een nieuwe villa van 1959.

Het goed, dat een oudere site is, ten zuiden van de dorpskern, is be­grensd door de Grote Baan, de Bil­ik­straat en de Kurin­ger­s­teen­weg. De Ferra­riskaart (1774-1775) noteert er een vier­kant complex met boom­gaard. Later ligt er bij de hoek van de Billikstraat en de steenweg een gesloten boerderij, waarvan de percelen die het huidig parkje beslaan, in 1871 worden samengevoegd; we interpreteren dit als de voorbereiding van de parkaanleg. Op de Dépôt-kaart (opname 1871) ligt ten westen van dit gebouw een omhaagd terrein voorzien van een rondweg met dwarspad. In 1959 noteert het kadaster de nieuwbouw van een centraal gelegen nog bestaande villa.

Vanaf de steenweg, buigt een toegangslaan van Ameri­kaan­se eik (Quercus rubra), tamme kastanje (Castanea sativa) en zomereik (Quercus robur) af naar het huis. In de kruidl­aag groeien onder andere massaal mei­klokj­es. Een taxushaag begrenst het goed gedeeltelijk langs de Bil­ikstraat.

Het parkje bestaat uit gras­velden, een rondweg, soli­tai­re bomen, een bomenrand, een bebost deel, een boom­gaard en een recen­ter ten­nis­veld. Er is ook een U-vormige restant van de voormalige gracht. Veel bomen zijn oude exemplaren, en nieuwe aan­plan­tin­gen vervangen gesneuvelde.

Bomen
(Het cijfer tussen haakjes geeft de stamomtrek gemeten op 150 cm hoogte)

Gewone esdoorn met bont blad (Acer pseudoplatanus 'Leopoldii'), Amerikaanse eik (Quercus rubra), ruwe ­iep (Ulmus glabra), zoete kers (Prunus avium), bruine beuk (Fagus sylvatica 'Atropunicea'), buxus (Buxus sempervirens), een­stijlige mei­doorn (Crataegus monogyna), gewone beuk (Fagus sylvatica), gewone esdoorn (Acer pseudoplatanus), gewone robi­nia (Robinia pseudoacacia), zwarte els (Alnus glutinosa), scherpe hulst (Ilex aquifolium), Japanse vingeresdoorn (Acer palmatum), gewone lijsterbes (Sorbus aucuparia), Noorse esdoorn (Acer platanoides, gewone esdoorn met purperrode bladonderkant (Acer pseudoplatanus 'Atropurpureum'), schiet­wilg (Salix alba), tamme kastanje (Castanea sativa), oude gewone taxus (Taxus baccata), gele treur­wilg (Salix alba 'Tristis'), vederesdoorn (Acer negundo), gladde ­iep (Ulmus minor), witte paardekastanje (Aesculus hippocastanum), zomer­eik, een jonge zuilvor­mige haag­beuk (Carpinus betulus 'Fasti­giata'). Verder tamme kastanje (354 cm), bruine beuk (382, 423 cm met uitge­scheur­de gesteltak, 456 cm met zwamaantasting), gewone es (Fraxinus excel­sior) (288 cm), geelhout (Cladas­tris lutea) (172 cm, de dikste van het gebied), gewone lork (Larix decidua) (230 cm), Weymouthsden (Pinus stro­bus) (172 cm), zomereik (209, 376 cm en 640 met drie stammen), zuilvormige zomereik (Quercus robur 'Fastigi­ata') (261 cm), bastaardeik (Quercus x rosacea) (253 cm), negen (één dood ex.) Hollandse linden (Tilia x vulgaris) (253 cm) als een open gloriette in een cirkel geplant, zilverlinde (Tilia tomen­tosa) (305 cm, ent en V-stam).

  • Kadasterarchief Limburg, Opmetingsschetsen.

Bron: DE MAEGD C. EN VAN DEN BOSSCHE H., 2006: Historische tuinen en parken van Vlaanderen. Inventaris Limburg. Deel 2: As, Beringen, Diepenbeek, Genk, Ham, Hasselt, Heusden-Zolder, Leopoldsburg, Lummen, Opglabbeek, Tessenderlo, Zonhoven, Zutendaal, Brussel: Vlaamse Overheid. Onroerend Erfgoed.
Auteurs: De Maegd, Christiane; van den Bossche, Herman
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2023: Park Hage-Goetbloets [online], https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/134627 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.