erfgoedobject

Hoeve Chalet

bouwkundig element
ID: 1349   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/1349

Beschrijving

Zogenaamd "Chalet", voormalig café bij velodroom, heden boerderijtje. De eerste Walemse velodroom van 1908, werd reeds in 1914 afgebroken omdat hij in het schootsveld lag van het nabijgelegen fort; de nieuwe velodroom "Populaire", aangelegd aan de overkant van het fort op Mechels grondgebied, opende zijn poorten in 1924; naast de piste kwam een volledig houten cafeetje, boven een kelder die dienst deed als kleedkamer voor de renners. In 1973 werd de piste met de grond gelijk gemaakt maar het café bleef bestaan.

Eenvoudige groen geschilderde houten constructie bestaande uit voormalig café-woonhuis van twee traveeën en twee bouwlagen en parallelle aanbouwsels van één bouwlaag, afgedekt met pannen zadel- en lessenaarsdaken. Rechthoekige muuropeningen, onder meer beglaasde vleugeldeur. Aan de noordzijde: parallelle houten schuren en loodrecht georiënteerde bakstenen stal van latere datum, eerstgenoemde voorjaar 1994 gesloopt.

  • VERMOORTEL F., Mechelen, de mémoires van een stad, Brugge, 1986, p. 67.
  • VERMOORTEL F., Mechelen Kroniek van een stad 1830-1952, Brugge, 1986, p. 94-97.

Bron     : Kennes H., Plomteux G. & Steyaert R. 1995: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Mechelen, Kanton Mechelen, Bouwen door de eeuwen heen in in Vlaanderen 13N2, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Plomteux, Greet


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Hoeve Chalet [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/1349 (Geraadpleegd op 20-02-2020)