erfgoedobject

Jongensschool

bouwkundig element
ID
13494
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/13494

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Jongensschool
    Deze vaststelling is geldig sinds

Beschrijving

Hier stond in de 15de eeuw het "Schuttershof", in 1854 vervangen door een schoolgebouw voor 250 leerlingen, naar ontwerp van Ferdinand Berckmans. Vergroot met een onderwijzerswoning in 1862. Een derde klaslokaal werd geopend in 1875 doch de school bleef te klein. Goedkeuring tot uitbreiding van de school met bibliotheek, turnzaal en schoolmuseum werd reeds door het gemeentebestuur gegeven in 1881, doch pas in juli 1883 werden de werken aanbesteed. Voltooid in juli 1884. Kende in de tweede helft van de 20ste eeuw een gestadige groei met opbouw klaslokalen aan de Nieuwstraat circa 1965-1970; opbouw klaslokalen en lavatory aan de Schoolstraat in 1980-1981 naar ontwerp van M. Cornelis. De laatste uitbreiding had plaats in 1981-1982 naar ontwerp van M. Cornelis met afbraak van de voormalige onderwijzerswoning aan de Molenstraat en opbouw vleugel met klaslokalen en conciërgewoning op hoek Molen- en Nieuwstraat.

Vleugel van drie traveeën en twee bouwlagen onder schilddak (leien), van 1883-1884 naar ontwerp van Henri Blomme (zie gedenksteen met opschrift: "Ridder E. Pycke gouverneur der provincie/ P.J. Peeters burgemeester/ J.F. Van Cauwen C. Schoesetters schepenen/ A. Van Reeth secretaris/ H. Blomme bouwmeester/ MDCCCLXXXIII"); geflankeerd door vleugel met klaslokalen, van vijf traveeën en twee bouwlagen onder zadeldaken (leien), van 1854 naar ontwerp van Ferdinand Berckmans; in neo-Vlaamserenaissance-stijl.

Baksteenbouw op arduinen plint met vlakke banden en kordonlijsten van arduin. Borstwering met baksteenmozaïek. Risaliet met verhoogde halsgevel; hoeken met vlakke pilasters op consoles eindigend op vaas; boogfries bij eerste bouwlaag. Deurtravee met uitspringende eerste bouwlaag onder lessenaarsdak. Klaslokalenvleugel met muuropeningen in verdiepte muurvlakken; bij eerste bouwlaag, en eveneens bij deurtravee, gevormd door rondbogen op vlakke pilasters met pseudo-kapiteel en bakstenen waterlijst; bij tweede bouwlaag steekbogen met sluitsteen. Korfboogvensters en pseudo-kruiskozijnen. Korfboogdeur met tussendorpel op consoles.

  • VAN PASSEN R., Geschiedenis van Kontich, uitgave gemeentebestuur Kontich, 1964, p. 795, 888-889.
  • VAN PASSEN R., Heemkundige sprokkelingen. Honderd jaar gemeenteschool aan de Molenstraat, in Contactblad van de gemeente Kontich, driemaandelijks tijdschrift, jaargang XIII, nummer 4 - september 1983, p. 40-41.
  • VAN PASSEN R., Toponymie van Kontich en Lint, Gent, Vlaamse Academie voor taal en letterkunde, 1962, p. 545.

Bron: PLOMTEUX G., STEYAERT R. & WYLLEMAN L. 1985: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Antwerpen, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 10n2 (Ho-Ra), Brussel - Gent.
Auteurs: Wylleman, Linda
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2023: Jongensschool [online], https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/13494 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.