erfgoedobject

Putberg

landschappelijk geheel
ID: 135083   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/135083

Juridische gevolgen

Beschrijving

Putberg ligt ten westen van Asse, dat een rijk verleden heeft als knooppunt van Romeinse verkeerswegen, waaronder de heerbaan naar Bavay. In het landschap zijn nog talrijke vergravingen en verdedigingsstructuren terug te vinden. In het gehucht Kalkoven werden de resten van een Romeinse kalkoven en een vicus teruggevonden. Asse is al sinds meer dan 200 jaar een knooppunt van belangrijke wegen naar Aalst, Gent, Dendermonde, Merchtem-Mechelen, Vilvoorde, Brussel en Edingen. De structuur van het landschap is sinds het einde van de 18de eeuw weinig gewijzigd.

Op de Putberg verschenen omstreeks 1880 twee eclectische kastelen met bijhorend laat-landschappelijk park. Voormalige kalkzandsteenontginningen en zavelputten zijn nog aanwezig. In de gehuchten Asbeek en Putberg worden 17de- en 18de-eeuwse hoeven gesitueerd. Het landschap is er zeer gevarieerd met sterke reliëfverschillen, taluds, holle wegen, bossen, mooie vergezichten, ondermeer vanaf het gehucht Buda. De vallei van de Kleine Wijtsbeek is eveneens weinig veranderd gedurende de laatste twee eeuwen: de perceelsvormen en het bodemgebruik bleven ongewijzigd, perceelsrandbegroeiing komt nog sporadisch voor. In de nabijheid van de Putberg stromen ook de Overnellebeek en de Broekebeek. Als grote pachthoven kunnen Hof ter Lange Molen en Hof ter Eenhoorn vermeld worden. Nabij Asbeek staat de voormalige 17de-eeuwse herberg 'In de Hoge Kamer'.


Bron     : Ankerplaats 'Putberg'. Landschapsatlas, A20022, Agentschap Onroerend Erfgoed, Brussel.
Auteurs :  Agentschap Onroerend Erfgoed
Datum  : 2001


Relaties

  • Omvat
    Landhuis

  • Is deel van
    Asse

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Putberg [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/135083 (Geraadpleegd op 20-02-2020)