erfgoedobject

Kasteeldomein van Steenhault en omgeving

landschappelijk geheel
ID: 135118   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/135118

Juridische gevolgen

Beschrijving

Het kasteel van Steenhault ligt ten zuiden van het gehucht Steenhout, tussen Denderwindeke en Vollezele. Het grote domein omvat een park, een neerhof, een waterkasteel en een kasteelhoeve. De kern van het neerhof gaat terug tot in de 17de eeuw. Het werd aangepast in de 18de en vergroot in de 19de eeuw. Tussen het neerhof en het kasteel ligt een ruim ereplein. Het waterkasteel zelf dateert eveneens uit het begin van de 17de eeuw en kende verschillende bouwperiodes. De vier verdiepingen hoge toren behoort tot de oudste kern. Dit neorenaissancekasteel is nog langs drie zijden met water omringd. De vestinggracht langs de voorzijde werd gedempt, waardoor de ophaalbrug verdween. In de nabijheid ligt eveneens een oranjerie. De kasteelhoeve bestaat uit een reeks gebouwen, gelegen rond een ruime geplaveide binnenplaats. Hoewel de oorsprong teruggaat tot in de 17de eeuw, werden de huidige gebouwen opgericht in het begin van de 19de eeuw. De koetshuizen zijn buiten het erf gelegen evenals de ommuurde moestuin.

De omgeving van het kasteel werd ingericht als een landschappelijk park met een langwerpige vijver die aansluit op de waterpartij rond het kasteel. Een lange dreef leidt langs de oostzijde naar het park en de vijver, die grenst aan de provincie Oost-Vlaanderen. Het zuidelijk deel van dit ongeveer 200 hectare groot domein wordt ingenomen door het Steenhoutbos, dat op de kabinetskaart van de Oostenrijkse Nederlanden vermeld staat als 'Kaesterbosch'. Hierin komen steile hellingen voor, het hoogste punt ligt 100 meter boven de zeespiegel. Aan de zuidrand van het Steenhoutbos ligt een neogotisch kapelletje. De omgeving is rijk aan kleine kapellen. Ten noorden van het domein ligt het gehucht Steenhout. In de sterk heuvelende omgeving liggen talrijke gesloten vierkantshoeven. In het open agrarisch landschap komen nog enkele bomenrijen en taluds voor. Langs de oostelijke helling stroomt de Steenhoutbeek, die verder de Vlaanderbeek vervoegt (die van bij de Kongoberg komt). Samen vormen ze de Molenbeek of Lieferingebeek. Een lange noord-zuid georiƫnteerde holle weg verbindt Steenhout met Zavelberg.


Bron     : Ankerplaats 'Steenhault'. Landschapsatlas, A24001, Agentschap Onroerend Erfgoed, Brussel.
Auteurs :  Agentschap Onroerend Erfgoed
Datum  : 2001


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Kasteeldomein van Steenhault en omgeving [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/135118 (Geraadpleegd op 22-01-2020)