erfgoedobject

Kongoberg

landschappelijk geheel
ID: 135119   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/135119

Juridische gevolgen

  • omvat de aanduiding als beschermd cultuurhistorisch landschap Congoberg
    Deze bescherming is geldig sinds 05-02-1976

Beschrijving

De Kongoberg ligt ten zuiden van Nieuwenhove en ten westen van de weg Denderwindeke-Vollezele. Het gebied ligt deels in de provincie Oost-Vlaanderen, deels in Vlaams-Brabant. Tussen de Dender- en Markvallei ligt een aantal heuvelruggen die tevens als waterscheiding dienen. De Kongoberg bereikt een hoogte van 105 meter boven de zeespiegel.

Tot in de eerste helft van de 18de eeuw was de Kongoberg bebost, het Hulsbergbos genaamd. Dit bos werd grotendeels gerooid en omgevormd tot weiland met perceelsrandbegroeiing. Het Molenbos is hiervan een laatste restant. De plaatsnaam ‘Achter den bos’ verwijst eveneens naar de vroegere toestand. De kouter ten oosten van Hof ten Berg was reeds op het einde van de 18de eeuw aanwezig. De perceelsrandbegroeiingen zijn intussen grotendeels verdwenen.

De beide vierkantshoeven Hof ten Berg en Hof te Leisbroek dateren uit de 18de eeuw. Dreven leiden naar het Hof te Leisbroek, waar ook nog de resten van een ringgracht aanwezig zijn. Nabij het Hof ten Berg zijn vijvers aanwezig. In alle richtingen stromen beken: naar het noorden de Bosbroekbeek, naar het westen de Waarbeek, naar het oosten de Vlaanderbeek en naar het zuiden de Beverbeek. Het gebied telt talrijke bronnen. Steile hellingen kenmerken de omgeving van de Kongoberg, taluds en holle wegen komen er talrijk voor. Aan de rand van het afgebakende gebied liggen de gehuchten Nieuwenhove, Klein Frankrijk en Boterdaal. Het gehucht Aulsberg is een duidelijk voorbeeld met markante terreinovergangen onder de vorm van talrijke natuurlijke taluds.


Bron     : Ankerplaats 'Kongoberg'. Landschapsatlas, A24002, Agentschap Onroerend Erfgoed, Brussel.
Auteurs :  Agentschap Onroerend Erfgoed
Datum  : 2001


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Kongoberg [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/135119 (Geraadpleegd op 12-07-2020)