erfgoedobject

Oostends Krekengebied met Sluiskreek, Zoutekreek en Grote Keignaertkreek

landschappelijk geheel
ID
135131
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/135131

Juridische gevolgen

 • omvat de aanduiding als beschermd cultuurhistorisch landschap Grote Keignaertkreek
  Deze bescherming is geldig sinds

Beschrijving

Deze ankerplaats bevat twee krekenstelsels: de Grote Keignaertkreek en de Zoute kreek en Sluiskreek. Ze ligt ten westen van de bebouwing van Zandvoorde (Oostende), ten noorden van het kanaal Nieuwpoort-Plassendale en ten oosten van de dijk tussen Snaaskerke (Gistel) en Stene (Oostende). Het landschap wordt gestructureerd door de kreken en de aangrenzende komgronden.

De Grote Keignaertkreek, Zoute kreek en Sluiskreek zijn ontstaan tijdens de overstromingsfase rond het beleg van Oostende (1601-1604) doordat de duinen ten oosten van Oostende doorgestoken geweest zijn. Door periodieke overstroming werd een dunne kleilaag afgezet op de vroegere getijdenafzettingen. Na het beleg van Oostende polderde men de overstroomde delen terug in, maar om de havengeul open te houden had men zogenaamde spoelpolders nodig om voldoende waterdynamiek te garanderen (zoniet zou de geul verzanden). Momenteel staan de kreken niet meer in rechtstreekse verbinding met de zee. Nabij de kreken en hun uitlopers komt eerder grasland (meestal weiland) voor, in de komgronden eerder akkerland. Waar weiland vlakbij de kreek ligt, is er rond de oever een vertrappelingszone die voor flora zeer waardevol is. Langs de kreek komen rietkragen voor. In het krekengebied komen nog enkele bomenrijen voor (langs perceelsranden en langs wegen). In deze ankerplaats lopen heel weinig verharde wegen. De half verharde wegen lopen veelal dood op een landbouwperceel of aan een gebouw.

De Grote Keignaertkreek, Zoutekreek en Sluiskreek bevatten brakwater wat een typische flora met zich meebrengt. Daarenboven bezitten de uitgestrekte watervlakken van de kreken nog een natuurlijk oeverprofiel met typische rietvegetatie die van groot belang is voor de avifauna. De grote wateroppervlakken geven een grote esthetische waarde aan het gebied. Vlakbij de Zoute Kreek ligt nog een antitankgracht. In de ankerplaats komen enkele waardevolle boerderijen voor zoals hoeve Hagebrug langs het kanaal Nieuwpoort-Plassendale.

In het oosten grenst deze ankerplaats aan de bebouwing van Zandvoorde en aan ankerplaats Zwaanhoek. De verbinding met deze ankerplaats is van groot belang als ecologische corridor en omwille van de typologische eenheid van beide ankerplaatsen. Zandvoorde is ontstaan op een zandige kreekruggrond en is oorspronkelijk een lintvormige nederzetting.

In het zuiden wordt de ankerplaats begrensd door het kanaal Nieuwpoort-Plassendale. De oevers hiervan liggen boven het oppervlak van de polder zelf en vormen op die manier een scherpe grens voor het gebied. Op enkele plaatsen zijn opgaande bomen langs het kanaal geplant die deze grens nog beter accentueren. De vroegere spoorwegbedding van Torhout naar Oostende, doorsnijdt het gebied in het westen. Vanop de spoorwegtalud heeft men een prachtig uitzicht op de omgeving. Dankzij de drogere condities op dit kunstmatig talud staat hier een afwijkende flora ten opzichte van de flora in de natte poldergronden.


Bron     : Ankerplaats 'Keignaertkreek en Zoute Kreek'. Landschapsatlas, A30008, Agentschap Onroerend Erfgoed, Brussel.
Auteurs :  Deventer, Wouter, Lievens, Filip, Strobbe, Marika
Datum  :


Relaties

 • Omvat
  Legaardsdijk Gouwelozekreek

 • Is deel van
  Oudenburg

 • Is deel van
  Stene

 • Is deel van
  Zandvoorde


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Oostends Krekengebied met Sluiskreek, Zoutekreek en Grote Keignaertkreek [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/135131 (Geraadpleegd op )