erfgoedobject

Duinen nabij Raversijde

landschappelijk geheel
ID
135136
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/135136

Juridische gevolgen

  • omvat de aanduiding als beschermd monument Domein Raversijde
    Deze bescherming is geldig sinds

Beschrijving

Deze ankerplaats strekt zich uit over het strand, de duinen tussen Middelkerke (Middelkerke) en Raversijde (Oostende) met aansluitend het provinciaal domein Prins Karel. De zuidelijke grens wordt gevormd door campings en de bebouwing. Het strand heeft op regelmatige afstand kustverdedigingswerken (golfbrekers). Het strand eindigt op een dijk waarop de Koninklijke Baan tussen Middelkerke en Mariakerke loopt. In het gebied ligt een deel van de begraven vissersnederzetting Walraversijde die door herhaaldelijke overstromingen en gebruik als verblijfplaats voor troepen tijdens het beleg van Oostende (1601-1604) verlaten werd. Daarachter liggen actuele, vrij hoge zeereepduinen die niet meer rechtstreeks met het strand in contact staan. Ze zijn min of meer gefixeerd door vegetatie van doornstruweel, grassen en kalkminnende vegetatie. Vlakbij het provinciaal domein ligt een openluchtmuseum rond de Atlantikwall met aansluitend enkele authentieke bunkers, batterijen, loopgrachten,… uit de Tweede Wereldoorlog. De duinen worden begrensd door de Graaf Jansdijk in het zuiden. Deze dijk dateert uit de 14de en 15de eeuw en werd gebouwd om de aparte dijken te verbinden en bestaande dijken te verhogen als weerstand tegen talrijke stormvloeden. Het domein behoorde toe aan Prins Karel die er sinds 1950 woonde. In de woning is nu een museum over Prins Karel ondergebracht. Het domein ten zuiden van de duinen is een parkgebied met vijvers.


Bron     : Ankerplaats 'Duinen Raversijde'. Landschapsatlas, A30014, Agentschap Onroerend Erfgoed, Brussel.
Auteurs :  Deventer, Wouter, Lievens, Filip, Strobbe, Marika
Datum  :


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Duinen nabij Raversijde [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/135136 (Geraadpleegd op )