erfgoedobject

Grandvalbos en Kooigembos

landschappelijk geheel
ID: 135157   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/135157

Juridische gevolgen

 • omvat de aanduiding als beschermd cultuurhistorisch landschap Grandvalbos en Kooigembos
  Deze bescherming is geldig sinds 02-07-1982

Beschrijving

Deze ankerplaats bevindt zich tussen de dorpskernen van Kooigem (Kortrijk) en Sint-Denijs (Zwevegem). Ze ligt op een zuidelijke uitloper van de interfluviale kam tussen het Schelde- en Leiebekken die begint rond Molen Ter klare en verder loopt over Sint-Denijs tot het Grandval- en Kooigembos. De heuvelrug heeft een zuidoost-noordwest oriëntatie met de Zandbeek aan de voet van de westelijke helling van het Grandvalbos. Op de heuveltop dagzoomt kleiig en fijnzandig materiaal van de Formatie van Tielt. Daaronder ligt de klei van de formatie van Kortrijk. De hellingen zijn bedekt met een quartaire leemlaag die dikker wordt naarmate men meer hellingafwaarts gaat. Op de topzone dagzoomt kleiig materiaal en is er stuwwater aanwezig. Daarom zijn die gronden moeilijk ontginbaar en bleven ze langdurig onder bos. De bossen herbergen een waardevolle en rijke (voorjaars)flora. Ten zuiden van Kooigembos staat een klein en geïsoleerd naaldbosje. Aansluitend bij het bos liggen enkele weilanden; de rest van de hellingsflanken ligt onder grote akkerlandpercelen zonder perceelsrandbegroeiing. De Zandbeek stroomt aan de voet van de heuvel waar het Grandvalbos op ligt. Ze heeft nog een zeer natuurlijke loop en wordt in het landschap geaccentueerd door begeleidende (knot)bomenrijen en struweel. De bossen worden onderling gescheiden door een zeer diep ingesneden droog valleitje met zeer duidelijke valleiranden. Aan de rand van het valleitje loopt de weg van Kooigem naar Sint-Denijs. Aan de voet van deze heuvel liggen kleine en smalle wegen die de oriëntatie van de heuvel volgen. Ze hebben vlakke bermen en soms ook taluds, waarvan sommige begroeid met houtkanten. Verspreid langs de wegen komen kapellen voor. Vlakbij de wegen liggen de hoeves. Langs de top van de heuvel staat nauwelijks bebouwing behalve enkele kleinere gebouwen langs de weg van Kooigem naar Sint-Denijs.

In de ankerplaats liggen enkele grote vierkantshoeven die vrij goed bewaard zijn (Driehoven, Labroye,...). Bij de historische cluster van Driehoven staat bij de hoeve Goed ter Geest nog een tabaksast en bij de verbouwde hoeve 't Riddershof in het westen ligt nog een restant van een walgracht die aan het oog onttrokken wordt door een bosje. Vaak hebben de hoeves rond een gedeelte van het erf een bomenrij en liggen er vlakbij enkele huisweiden. Op de topzone van het Kooigembos zijn archeologische sporen gevonden uit de ijzertijd en van een Gallo-Romeinse nederzetting. Het landschap heeft een open karakter waarbij het bos de heuveltop accentueert.


Bron     : Ankerplaats 'Grandvalbos en Kooigembos'. Landschapsatlas, A30046, Agentschap Onroerend Erfgoed, Brussel.
Auteurs :  Agentschap Onroerend Erfgoed
Datum  : 2001


Relaties

 • Omvat
  Toegangshek Grandvalbos

 • Is deel van
  Kooigem

 • Is deel van
  Sint-Denijs

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Grandvalbos en Kooigembos [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/135157 (Geraadpleegd op 28-10-2020)