erfgoedobject

Tiegemberg met Sint-Arnolduspark, Hellebos en omgeving

landschappelijk geheel
ID
135158
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/135158

Juridische gevolgen

Beschrijving

Deze ankerplaats ligt op de heuveltop en de zuidelijke helling ten noorden van het dorp van Tiegem in de gemeente Anzegem. Langs de hellingen zijn heel wat dalhoofden en bronnen aanwezig. De dalhoofden zijn sterk ingesneden en hebben taluds langs de valleigrenzen. Vaak liggen de valleien onder weiland met perceelsrandbegroeiing (zoals knotbomen en opgaande bomen) of onder loofbos. De loofbossen herbergen een rijke voorjaarsflora.

Op de kabinetskaart van de Ferraris (1770-1778) zijn gedeelten van de hellingen bebost. Ten westen van Tiegem ligt nog een vallei begrensd door taluds die geaccentueerd worden door knotbomen en door een strook weiland in de eigenlijke vallei. Rond het Hellebos ligt de volledige helling (ook buiten de vallei) onder weiland. Rond het Hof Ter Linden zijn er enkele zeer recente bebossingen. De overige boscomplexen komen vrij verspreid voor.

Langs de kammen tussen twee valleien liggen voornamelijk grote akkerlandpercelen. Soms vormt een talud, al dan niet met bomen of struiken begroeid, een duidelijke grens tussen percelen. In de beekvallei ten noordwesten van het Hof ter Linden komen enkele percelen met tuinbouw (fruitbomen) voor. De wegen lopen meestal langs de kamlijnen naar de top van de Tiegemberg. Het zijn voornamelijk holle wegen waarvan de taluds soms begroeid zijn met houtige soorten.

De noordelijke grens van deze ankerplaats wordt gevormd door een dreef die langs het Sint-Arnolduspark loopt. De bebouwing ligt verspreid en bestaat uit grote hoeves en kleinere woningen. De recentste woningen hebben een behoorlijk volume. Sommige vallen op in het landschap door hun grootte en de kleur. De Helleboshoeve is een halfgesloten hoeve met ten zuiden ervan een steil talud begroeid met bomen. De hoeve zelf is nog vrij gaaf en weinig verstoord door nieuwbouw. Op de top ligt de Bergmolen, een windmolen met stenen onderbouw. Vlakbij staat een cementrustieke uitkijktoren die (eenmaal boven) een panoramisch zicht biedt. In het Sint-Arnolduspark met gelijknamige kapel wordt een natuurlijk bronbeekje gebruikt voor het water van de vijvers. Het park vormt een traditioneel bedevaartsoord en bezit veel cementrustieke constructies. Op de Meuleberg ligt het Huis ten Berghe met boomgaard, een vroegere kunstenaarswoning.

 

  • Kabinetskaart van de Oostenrijkse Nederlanden voor Zijn Koninklijke Hoogheid de Hertog Karel Alexander van Lotharingen, Jozef Jean François de Ferraris, Koninklijke Bibliotheek van België, uitgegeven in 1770-1778, schaal 1:11.520 herleid naar 1:25.000.

Bron     : Ankerplaats 'Tiegembos'. Landschapsatlas, A30047, Agentschap Onroerend Erfgoed, Brussel.
Auteurs :  Deventer, Wouter, Lievens, F., Strobbe, Marika
Datum  : 2001


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Tiegemberg met Sint-Arnolduspark, Hellebos en omgeving [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/135158 (Geraadpleegd op 17-04-2021)