erfgoedobject

Kasteeldomein van Bossuit en omgeving

landschappelijk geheel
ID
135161
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/135161

Juridische gevolgen

Beschrijving

Dit gebied ligt rond Bossuit (Avelgem) en strekt zich uit van het Kanaal Bossuit-Kortrijk, over het kasteel tot voorbij de Bouvriebeek. Ze ligt rond de aansluiting van het Kanaal Bossuit-Kortrijk op de Schelde. Het kanaal werd tussen 1857 en 1860 gegraven voor het transport van steenkool naar de omgeving van Kortrijk. Tijdens de jaren zeventig van de 20ste eeuw werd een breder kanaal aangelegd in de oorspronkelijke bedding. Ter hoogte van Bossuit bleef een segment van het 19de-eeuwse kanaal bewaard samen met de sluizen en het pompgebouw. Omdat het kanaal hoger ligt dan Schelde en Leie, moet (en moest) er een hoogteverschil overbrugd worden. Daarom pompt men water uit de Schelde in het kanaal. Het oorspronkelijke pompgebouw was opgetrokken in bakstenen gemaakt van de ter plaatse uitgegraven klei. Momenteel is het voormalig pompgebouw ingericht als toeristisch bezoekerscentrum. Het oude kanaalsegment heeft aan beide oevers een hoog talud dat begroeid is met bomen en struiken. Langs het jaagpad van het huidige kanaal is er ook een bomenrij. Vlakbij de aansluiting van het kanaal op de Schelde ligt de historische hoeve Hof van Ename, een voormalig bezit van de gelijknamige abdij. Het is een vierkantshoeve met een monumentale toegangspoort met duiventoren en verder ook een cichorei-ast. Aansluitend staan enkele recente landbouwloodsen die afbreuk doen aan de esthetische en historische waarde van deze hoeve.

Het kasteel van Bossuit is een (niet volledig) omwald kasteel in neoclassicistische stijl met symmetrische opbouw. Het heeft vier hoektorens. De funderingen bestaan uit overwelfde kelders van een oudere (misschien middeleeuwse) burcht, waarop tijdens de 18de eeuw een nieuw kasteel werd opgetrokken. Met de komst van de nieuwe eigenaar rond 1870 werd het kasteel verbouwd en werden onder meer de hoektorens, een oranjerie (in slechte staat) en andere afhankelijkheden (koetshuizen en paardenstallen) bijgebouwd. De gracht voor het kasteel werd deels gedempt. De parkaanleg en de kasteeldreef dateren uit dezelfde periode. Aan de straat staat een conciërgewoning. Ten zuiden van het kasteel ligt een restant van een hoogstamboomgaard. Het park is in landschappelijke stijl aangelegd met een variatie van parkbosgordels, bomengroepen, glooiende graslanden en een grillige vijverpartij. Midden de vijver ligt een klein eiland met enkele bomen. In de parkaanleg is getracht om bepaalde vista’s uit te werken naar en vanuit het kasteel en de andere gebouwen van het domein. Rond het park ligt open landbouwgebied. In het park ontspringen enkele kleinere zijbeken van de Bouvriebeek. Ten noordoosten van het kasteel buiten het park ligt een vierkantshoeve, met aansluitend een hoogstamboomgaard, die waarschijnlijk ook bij het kasteel hoorde en nog gaaf bewaard is. Vlakbij staan evenwel enkele nieuwe loodsen. Ten westen van het kasteelpark loopt de Bouvriebeek die verspreid langs haar loop enkele kleinere loofbosjes heeft.


Bron: Ankerplaats 'omgeving kasteel van Bossuit'. Landschapsatlas, A30051, Agentschap Onroerend Erfgoed, Brussel.
Auteurs: Strobbe, Marika; Deventer, Wouter; Lievens, Filip
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Kasteeldomein van Bossuit en omgeving [online], https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/135161 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.