erfgoedobject

Vallei van de Vleterbeek en omgeving

landschappelijk geheel
ID
135166
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/135166

Beschrijving

Deze ankerplaats ligt ten zuidwesten van Poperinge en strekt zich uit langs de Vleterbeek tussen Abele (aan de Frans-Belgische grens) en Poperinge. Ze wordt begrensd door twee wegen met bomenrijen die min of meer parallel aan de beek lopen.

De Vleterbeek heeft een zeer natuurlijke kronkelende loop met natuurlijke oeverprofielen. De smalle vallei is ingesneden in de tertiaire klei van de formatie van Ieper; een beek die zich insnijdt in kleiig bodemmateriaal, heeft doorgaans steile hellingen langs de bedding en de valleiranden, en is dieper ingesneden dan in lemig of zandig materiaal. Sporadisch komen (al dan niet begroeide) valleiranden voor. In de vallei zelf liggen alluviale holocene afzettingen en daarbuiten eolische pleistocene zandleemafzettingen. Lokaal zijn de laatst genoemde zeer dun en ligt de tertiaire klei van de formatie van Kortrijk zeer dicht aan de oppervlakte. Langs de beek staan bomen en struiken die de loop visueel accentueren in het landschap. Door de smalle valleivorm is de beek moeilijk zichtbaar vanop de wegen.

Bijna de gehele ankerplaats ligt onder open akkerland behalve enkele weilanden vlakbij de Vleterbeek of bij de hoeves. De percelering is strook- tot blokvormig en hangt vast aan het wegenpatroon. De lange zijde van de percelen staat veelal loodrecht op de oriƫntatie van de wegen. Dit kan wijzen op een oude ontginning. Verspreid komen nog hopakkers voor die visueel sterk opvallen door hun hoge begroeiing (in de zomermaanden) en door de hopstaken en leidraden (tijdens de wintermaanden). Zij vormen getuigen van de hoppestreek rond Poperinge. De boerderijen en hoeves liggen allen op het hoger gedeelte aan de rand van de eigenlijke vallei. Ze bestaan meestal uit enkele losse bakstenen gebouwen in vierkant verband rond een binnenkoer. Vaak worden ze door een bomenrij gedeeltelijk of geheel omringd. Hun toegangswegen staan loodrecht op de hoofdwegen. Door de afwezigheid van perceelsrandbegroeiing heeft dit landschap een vrij open karakter dat onderbroken wordt door de hopakkers die voor een visuele begrenzing zorgen. Ten zuiden ligt de Lyssenthoek Cemetery, een grote Britse militaire begraafplaats uit de Eerste Wereldoorlog, uitgebouwd rondom de Hoeve Remy-Farm en een voormalig veldhospitaal.


Bron     : Ankerplaats 'Vleterbeek'. Landschapsatlas, A30058, Agentschap Onroerend Erfgoed, Brussel.
Auteurs :  Deventer, Wouter, Lievens, Filip, Strobbe, Marika
Datum  :


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Vallei van de Vleterbeek en omgeving [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/135166 (Geraadpleegd op )