erfgoedobject

Kasteeldomein van Loppem en Hof van Breda

landschappelijk geheel
ID
135168
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/135168

Juridische gevolgen

  • omvat de aanduiding als beschermd cultuurhistorisch landschap Kasteeldomein van Loppem
    Deze bescherming is geldig sinds

Beschrijving

Deze ankerplaats ligt tussen de autoweg E403 Brugge-Kortrijk, de E40 Oostende-Brussel, en de bebouwing van Loppem (Zedelgem). Ze omvat het kasteeldomein van Loppem en de Hoeve De Rode Poort of Hof van Breda, onderdeel van de gedeeltelijk verdwenen kasteelsite van Breda.

Het kasteel van Loppem werd in opdracht van Baron van Caloen rond 1860 opgetrokken ter vervanging van het vroegere landhuis. Het kasteel heeft een schilderachtige, asymmetrische compositie van meerdere langwerpige vleugels, onderling verschillend in richting en volume maar allemaal bedekt met steile zadeldaken. Midden het gebouw staat ook een smalle toren waarin zich de ingang bevindt. Het is opgetrokken in neogotische stijl en ontworpen door Jean-Baptiste Bethune. Het eigenlijke kasteel is omgracht en ten noordwesten vormt een brug en poort de toegang. Ten oosten ervan staan enkele stallingen en koetshuizen die rond dezelfde periode en in dezelfde stijl als het kasteel gebouwd zijn. Op het einde van de Eerste Wereldoorlog verbleef Koning Albert I met zijn gezin kortstondig in het kasteel van Loppem. Hij vormde daar een regering waarvan de socialisten voor het eerst deel uitmaakten en die het algemeen enkelvoudig stemrecht aanvaardde.

Het omringende park getuigt van een kwaliteitsvolle landschappelijke stijl; de oorspronkelijke aanleg zorgde voor een geleidelijke overgang tussen park en omliggend landbouwland. Momenteel is het park in oppervlakte enigszins herleid maar de stijlkenmerken zijn goed bewaard: weilanden en bos met onregelmatige grenslijnen tussen beiden, bomengroepen, waterpartijen met een grillige vorm,… In de noordoostelijke hoek van het kasteeldomein ligt een heraangelegd doolhof, oorspronkelijk aangeplant in 1873 en vlakbij de toegangsdreef naar de hoeve een kapelletje. In het zuiden van het park liggen enkele kleinere hakhoutbestanden met voorjaarsaspect. Vlakbij de vijver ligt een ijskelder en aan de andere kant een kleine grot. Het domein omvat een afwisseling van weilanden en loofbossen. De noordoostelijke en –westelijke zijde van het park worden begrensd door een dreef en haag. Ten noorden van het domein ligt het Evershof, een grote boerderij bestaande uit een drietal gebouwen en met restanten van een walgracht. Ze is gaaf bewaard.

Hoeve De Rode Poort (soms ook Hof van Breda genoemd) is het neerhof van het verdwenen middeleeuwse kasteel Breda. De hoeve, met actueel 18de-eeuws uitzicht, bestaat uit drie gave gebouwen. Het langste en grootste ligt parallel aan de straat en omvat de woning en een deel van de stallen; de andere gebouwen zijn veel kleiner. De gebouwen zijn in een U-vorm gegroepeerd. De hoeve ligt in een groot weilandcomplex met gave knotbomenrijen en houtkanten, aansluitend op enkele dreven. Ten zuidwesten van Hoeve De Rode Poort zijn resten van een walgracht bewaard gebleven en de gedempte gedeelten zijn nog herkenbaar aan het microreliëf. Ten noorden van Hoeve De Rode Poort liggen enkele kleinere gebouwen, waaronder de hoeve en herberg zogenaamd 'De Swarten Hoop', die door hun kleinschaligheid en hun landelijk uitzicht passen binnen dit landbouwgebied. De westelijke grens van de ankerplaats is een weg met bomenrij die een buffer vormt tegen de recente bebouwing.


Bron     : Ankerplaats 'Kasteel van Loppem en Hof van Breda'. Landschapsatlas, A30060, Agentschap Onroerend Erfgoed, Brussel.
Auteurs :  Deventer, Wouter, Lievens, Filip, Strobbe, Marika
Datum  :


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Kasteeldomein van Loppem en Hof van Breda [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/135168 (Geraadpleegd op )