erfgoedobject

Omgeving site Ten Doele

landschappelijk geheel
ID: 135177   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/135177

Juridische gevolgen

  • omvat de aanduiding als beschermd cultuurhistorisch landschap Site Ten Doele
    Deze bescherming is geldig sinds 30-03-1987

Beschrijving

Dit landschapselement bestaat uit een graslandkern met centraal gelegen, goed bewaarde mottesite gelegen in Hoeke (gem. Damme) tussen de Zwinnevaart en de Kalsijdeader.

Tijdens de 13de en 14de eeuw was op deze motte bebouwing aanwezig met errond een walgracht die nog herkenbaar is aan het microreliëf en aan de begroeiing. Een mottesite met walgracht noemt men in de polders vaak een “terp”. Omdat de walgracht en de motte primair een militaire verdedigingsfunctie hadden, spreken we van een castrale motte. Dergelijke mottesites werden aangelegd op plaatsen waar van nature een hoge grondwaterstand voorkwam gedurende het gehele jaar. Ten zuid(oost)en van de motte, kan het licht verheven terrein het restant zijn van het neerhof, maar verder onderzoek moet hierover uitsluitsel geven. In de weilanden rond de motte zijn kleine grachten herkenbaar in het microreliëf die vermoedelijk gegraven zijn voor de ontvening van dit gebied. De mottesite vormt het centrum voor deze historische percelering. Deze site is zeer goed bewaard omdat ze onder weiland ligt; op die manier wordt schade door intensieve landbouwbewerking vermeden. De meeste andere sites in de polder zijn reeds verdwenen door bewerking of door erosie tijdens overstromingen. De motte wordt omringd door een gordel van weiland en enkele akkerlanden. De aaneenschakeling van weilanden rond deze kunstmatige heuvel heeft ook een esthetische waarde. Dit heuveltje deed later ook dienst als vluchteiland voor het vee wanneer het toenmalige schorregebied van de polders overstroomde tijdens stormvloeden.


Bron     : Ankerplaats 'Site ten Doele'. Landschapsatlas, A30069, Agentschap Onroerend Erfgoed, Brussel.
Auteurs :  Agentschap Onroerend Erfgoed
Datum  : 2001


Relaties

  • Omvat
    Site Ten Doele

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Omgeving site Ten Doele [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/135177 (Geraadpleegd op 10-08-2020)