Lusthof De Roode Leeuw

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Alternatieve naam Mierennest
Provincie Antwerpen
Gemeente Mortsel
Deelgemeente Mortsel
Straat Deurnestraat
Locatie Deurnestraat 281, Mortsel (Antwerpen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Mortsel (actualisaties: 08-06-2007 - 08-06-2007).
  • Adrescontrole Mortsel (adrescontroles: 18-09-2007 - 18-09-2007).
  • Inventarisatie Mortsel (geografische inventarisatie: 01-01-1985 - 31-12-1985).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Lusthof De Roode Leeuw

Deze vaststelling is geldig sinds 29-03-2019.

is beschermd als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Lusthof De Roode Leeuw met omgeving

Deze bescherming is geldig sinds 11-04-1984.

omvat de bescherming als monument Lusthof De Roode Leeuw: gevels en daken
gelegen te Deurnestraat 281 (Mortsel)

Deze bescherming is geldig sinds 11-04-1984.

Beschrijving

Voormalig omwald lusthof in de 19de eeuw in bezit van de jezuïeten. De grachten werden gedempt in 1934. Witgeschilderd bakstenen gebouwencomplex met oudere kern; eerste bouwlaag uit de 17de eeuw, verbouwd in de eerste helft van de 20ste eeuw.

Hoofdgebouw met toren aan zuidzijde (nok loodrecht op de Deurnestraat), ten westen haaks hierop conciërgewoning (nok parallel aan de Deurnestraat), oorspronkelijk in traditionele bak- en zandsteenstijl, zie sporen van negblokken, speklagen en rondboogdeur.

Vrijstaande poort (noordzijde) in as van hoofdgebouw, geprofileerde natuurstenen rondboog op diamantkopimposten met dito sleutel waarboven cartouche met jaartal 1686.

In L-vorm geplaatste vleugels van respectievelijk drie + vier en vijf traveeën en twee bouwlagen onder leien zadeldaken. Verankerde en beschilderde bakstenen lijstgevels met rechthoekige vensters.

Noordelijke hoofdgevel met uitspringende vierkante toren waarin een sobere hardstenen deuromlijsting: geprofileerde rondboog op imposten met golvende sleutel onder gekorniste waterlijst. Aan oostzijde van de toren duidelijke sporen van verbouwing, onder meer een vroegere natuurstenen rondboogdeur. Zijvleugel aan westzijde met getraliede kruiskozijnen en twee rechthoekige deuren in geprofileerde omlijsting met rechthoekig bovenlicht. Verder deels beluikte rechthoekige vensters.

Bron: Plomteux G., Steyaert R. & Wylleman L. 1985: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Antwerpen, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 10N2 (Ho-Ra), Brussel - Gent.

Auteurs: Plomteux, Greet & Steyaert, Rita

Datum tekst: 1985

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Deurnestraat

Deurnestraat (Mortsel)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.