erfgoedobject

Verbrande Hoeve

bouwkundig element
ID
13680
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/13680

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Verbrande Hoeve
    Deze vaststelling is geldig sinds

  • is aangeduid als beschermd monument Verbrande Hoeve
    Deze bescherming is geldig sinds

  • is aangeduid als beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Verbrande Hoeve met omgeving
    Deze bescherming is geldig sinds

Beschrijving

L-vormige langgestrekte hoeve (nok parallel aan de straat) uit de 18de eeuw, met afzonderlijke langsschuur aan noordzijde (nok parallel aan de straat) en bakhuis aan oostzijde (nok parallel aan de straat) uit de 19de eeuw. Ingeplant binnen omhaagd domein. Onder de benaming "Te Kouwerheide" als goed bekend vanaf 1421. In 1440 werd reeds melding gemaakt van een huis op dit goed en in 1518 aangeduid als hoeve. Hoorde oorspronkelijk toe aan het Antwerpse Kapittel. Komt onder de benaming "Verbrande hoeve" voor in de 19de eeuw.

Woonhuis met zuidgevel van vijf traveeën en één bouwlaag onder zadeldak (golfplaten en riet). Bakstenen gebouw met staand verband, onderkelderde zuidwest- en noordwest-zijden. Beluikte en getraliede rechthoekige vensters met beschilderde arduinen dorpels en negblokken; twee opkamervenstertjes met geprofileerde bovendorpel. Rechthoekige deur in vlakke beschilderde omlijsting van arduin. Westgevel: muurvlechtingen; een bewaard, beluikt kloosterkozijn van beschilderde zandsteen met negblokken aan noordzijde en resterende strek van het gedichte zuiden, beide boven getralied kelderraampje. Beluikt rechthoekig middenvenster met arduinen dorpels waarboven korfboogvormig laadluik met hoekblokken. Noordgevel: aan westzijde aanbouwsel onder lessenaarsdak (Vlaamse pannen); vernieuwde rechthoekige vensters en rechthoekige deur met beschilderde arduinen latei.

In het verlengde van woonruimte stalling en schuur van vijf traveeën onder doorlopend afgewolfd dak (golfplaten, riet). Oostgevel met strooien beschieting op bakstenen sokkel. Rechthoekige en korfboogpoorten. Haakse, deels vernieuwde vleugel onder afgewolfd dak (riet, golfplaten) met rechthoekige vernieuwde muuropeningen. Bakstenen langsschuur van zeven traveeën onder afgewolfd dak (Vlaamse pannen). Rechthoekige venstertjes met arduinen dorpels, rechthoekige poorten met betonnen of houten latei. Rechthoekig bakhuis onder zadeldak (Vlaamse pannen). Uilengaten in de puntgevels. Getoogde venstertjes en rechthoekige deur met houten latei in het westelijk gedeelte. Oostelijk ovengedeelte met steekboogvormige stookplaats.

  • VAN PASSEN R., Toponymie van Kontich en Lint, Gent, Vlaamse Academie voor taal- en letterkunde, 1962, p. 368, 369, 590.

Bron     : Plomteux G., Steyaert R. & Wylleman L. 1985: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Antwerpen, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 10N2 (Ho-Ra), Brussel - Gent.
Auteurs :  Wylleman, Linda
Datum  :


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Verbrande Hoeve [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/13680 (Geraadpleegd op )