erfgoedobject

Vrije basis- en kleuterschool met klooster

bouwkundig element
ID
13688
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/13688

Juridische gevolgen

Beschrijving

Complex van links naar rechts bestaande uit vleugel met klaslokalen van negen traveeën en twee bouwlagen onder schilddak (mechanische pannen), uit de eerste helft van de 20ste eeuw (?); kloostergebouw van drie traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (nok loodrecht op de straat, kunstleien), van 1879-80 met neogotische achtergevel, voorgevel verbouwd circa 1950; klaslokaal van drie traveeën en één bouwlaag onder zadeldak (mechanische pannen), van 1879-80 in neogotische stijl.

Het bisdom gaf op 9 augustus 1879 aan de overste van het klooster van Vorselaar de toestemming om te Waarloos een school op te richten. De familie della Faille de Waerloos stelde een terrein ter beschikking alsook de nodige fondsen voor de opbouw van een klooster en drie klaslokalen. Gebouwen voltooid in 1880; vermoedelijk in volgende jaren uitgebreid daar een bewaarschool werd ingericht in 1884 en een huishoudelijke leergang in 1894. Vergroot met drie klassen in 1936.

Verankerde baksteenbouw, deels beschilderd. Neogotische gedeelten met spitsboogvensters met omlopende waterlijsten in verdiepte rechthoekige of spitsbogige gevelvlakken.

  • Van de pioniersjaren tot de grote bloei. 100 jaar vrij onderwijs te Kontich-Waarloos, in Gazet van Antwerpen, 9-10 juni 1979, p. 26.

Bron     : Plomteux G., Steyaert R. & Wylleman L. 1985: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Antwerpen, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 10N2 (Ho-Ra), Brussel - Gent.
Auteurs :  Wylleman, Linda
Datum  :


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Vrije basis- en kleuterschool met klooster [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/13688 (Geraadpleegd op )