erfgoedobject

Hoeve

bouwkundig element
ID
13739
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/13739
Dit erfgoedobject heeft geen erfgoedwaarde meer. De erfgoedwaarden waarom we het object opnamen in de inventaris, zijn niet meer aanwezig, bijvoorbeeld door verbouwing of sloop.

Beschrijving

Kleine hoeve uit de tweede helft van de 19de eeuw (?); klein woonhuis van drie traveeën en één bouwlaag onder zadeldak (nok loodrecht op de straat, cementpannen), en naastliggend langsschuurtje van twee traveeën onder zadeldak (nok loodrecht op de straat, Vlaamse pannen). Verankerde baksteenbouw; woonhuis met beluikte rechthoekige vensters en dito deur met houten lateien. Woonhuis inmiddels gesloopt. Langsschuurtje met enkele kleine beluikte rechthoekige venstertjes en rechthoekige poort met houten lateien; gesloopt tijdens zomer 1984.


Bron     : Plomteux G., Steyaert R. & Wylleman L. 1985: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Antwerpen, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 10N2 (Ho-Ra), Brussel - Gent.
Auteurs :  Wylleman, Linda
Datum  :


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Hoeve [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/13739 (Geraadpleegd op )