Hoeve met losse bestanddelen

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Niel
Deelgemeente Niel
Straat Broeklei
Locatie Broeklei 2, Niel (Antwerpen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Niel (actualisaties: 21-06-2007 - 21-06-2007).
  • Adrescontrole Niel (adrescontroles: 18-09-2007 - 18-09-2007).
  • Inventarisatie Niel (geografische inventarisatie: 01-01-1985 - 31-12-1985).
Links

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Hoeve met losse bestanddelen

Deze vaststelling is geldig sinds 29-03-2019.

is beschermd als monument Hoeve met losse bestanddelen

Deze bescherming is geldig sinds 22-10-1986.

Beschrijving

Hoeve uit de tweede helft van de 18de eeuw - eerste helft van de 19de eeuw (?) omgeven door weiland; aan de westzijde grenzend aan de polder van Niel, aan de oostzijde recente verkaveling met eengezinswoningen, aan de zuidzijde het voormalige kasteel van Niel. Bestaande uit woonstalhuis, haakse langsschuur ten westen en dito wagenhuis ten noorden.

Woonstalhuis van zes traveeën en één bouwlaag onder zadeldak (Vlaamse pannen, nok loodrecht op de straat) met beluikt klimmend dakvenster. Woonhuis met kern uit de 18de eeuw, zie dakkapel, kruisvensters en daklijst van de zuidgevel, met later toegevoegde stallingen.

Bakstenen lijst- en aangepaste zijpuntgevels op gepikte plint voorzien van diverse lange muurankers. Beschilderde noordgevel met rechthoekige muuropeningen (onder meer twee opkamervensters met corresponderende kelderluiken) en getrapte daklijst. Zuidgevel, met twee getraliede, deels beluikte kruiskozijnen in witgeschilderde omlijsting met negblokken. De voormalige deur verbouwd tot eveneens getralied kloosterkozijn. Het woonhuisgedeelte met bolrond bepleisterde daklijst. Aangepaste oostelijke zijpuntgevel met witgekalkte daklijst en dito omlijstingen rondom laadluik en oculi.

Bakstenen bijgebouwen op gepikte plint, afgedekt met zadeldak (Vlaamse pannen, nok parallel aan de straat). Rechthoekige deuren met houten latei.

Bron: Plomteux G., Steyaert R. & Wylleman L. 1985: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Antwerpen, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 10N2 (Ho-Ra), Brussel - Gent.

Auteurs: Plomteux, Greet

Datum tekst: 1985

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Broeklei

Broeklei (Niel)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.