Kasteel van Niel

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Niel
Deelgemeente Niel
Straat Broeklei
Locatie Broeklei 1, Niel (Antwerpen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Niel (actualisaties: 21-06-2007 - 21-06-2007).
  • Adrescontrole Niel (adrescontroles: 18-09-2007 - 18-09-2007).
  • Inventarisatie Niel (geografische inventarisatie: 01-01-1985 - 31-12-1985).
Links

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Kasteel van Niel

Deze vaststelling is geldig sinds 29-03-2019.

omvat de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Kasteel van Niel: voorgevel, bedaking en hekken
gelegen te Broeklei 1 (Niel)

Deze bescherming is geldig sinds 23-07-1989.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Heden rusthuis gelegen in deels ommuurd en aan straatzijde met hek afgezet domein (weiden en park); volledig omgracht. Complex op U-vormige plattegrond in neorococostijl van 1860; het oorspronkelijke kasteel uit de 13de eeuw, circa 1535 door de familie de Taxis herbouwd, kreeg in 1860 nagenoeg zijn huidige vorm door toedoen van baron Hubert de Roije van Wicke. Sedertdien werden nog verschillende wijzigingen aangebracht.

Voorbouw van tien traveeën en twee bouwlagen onder leien schilddak waarin twee dakkapellen met rondboogvenster in houten omlijsting met voluten. Bakstenen lijstgevel op oorspronkelijk witstenen, doch met arduinen platen vernieuwde plint. Markant verhoogd middenrisaliet, verticaal geritmeerd door middel van pilasters met casementen en rocailleversiering, horizontaal door middel van gekorniste lijsten; op de hoofdverdieping balkon met gesmede ijzeren leuning waarin initialen O.D.; bekronende in- en uitgezwenkte top met wapenschild onder gebogen waterlijst met smeedijzeren topstuk. Verder rechthoekige vernieuwde vensters en houten kroonlijst op klossen.

Bron: Plomteux G., Steyaert R. & Wylleman L. 1985: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Antwerpen, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 10N2 (Ho-Ra), Brussel - Gent.

Auteurs: Plomteux, Greet & Steyaert, Rita

Datum tekst: 1985

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Broeklei

Broeklei (Niel)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.