Cijnshoeve

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Ranst
Deelgemeente Ranst
Straat Herentalsebaan
Locatie Herentalsebaan 155, Ranst (Antwerpen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Ranst (actualisaties: 22-08-2007 - 27-08-2007).
  • Adrescontrole Ranst (adrescontroles: 11-10-2007 - 11-10-2007).
  • Inventarisatie Ranst (geografische inventarisatie: 01-01-1985 - 31-12-1985).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Cijnshoeve

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is beschermd als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Cijnshoeve met omgeving

Deze bescherming is geldig sinds 01-02-1993.

omvat de bescherming als monument Cijnshoeve: oude delen
gelegen te Herentalsebaan 155 (Ranst)

Deze bescherming is geldig sinds 01-02-1993.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Monumentaal woonstalhuis uit de 18de eeuw met cijnskamer uit 16de of 17de eeuw aan zuidgevel. Gelegen midden afgepaalde weiden en door aardeweg verbonden met de straat.

Vermoedelijk eertijds cijnshof van de heerlijkheid Quaetveken. Rechthoekige cijnskamer met trapgevel van één zuidelijke travee, oost- en westgevels van twee traveeën, en één bouwlaag onder zadeldak (mechanische pannen).

Verankerd gebouw in traditionele bak- en zandsteenstijl met verhoogde begane grond met gecementeerde plint en rechthoekige keldermonden. Beschilderde hoekstenen en speklagen, acht tredes met hardstenen dekstenen en overhoeks topstuk. Zuidtrapgevel met barokke rondboogdeur: geblokte hardstenen omlijsting met neuten, imposten en gekrulde sluitsteen; rechthoekig bas-relief met afbeelding van boeren die hun cijns onder vorm van koopwaar aan de heer brengen. Rondboogvormig zolderluik met kwarthol geprofileerde omlijsting, neuten, diamantkopvormige imposten en sluitsteen. Klein rechthoekig venstertje in top met kwarthol geprofileerde stijlen en druiplijst. Oostelijke zijgevel met rechthoekige getraliede vensters met arduinen dorpels, westelijke zijgevel met gedichte korfboogpoort.

Rechthoekig woonstalhuis (nok loodrecht op de straat), zeven traveeën en één bouwlaag onder wolfsdak (Vlaamse pannen), klein rechthoekige aanbouwsel ten oosten van drie traveeën en één bouwlaag onder zadeldak (Vlaamse pannen), uit 18de eeuw met oudere kern (zie oostelijke woonhuisgevel met speklagen en verbouwde kruiskozijnen). Verankerd en gedeeltelijk gekalkt bakstenen gebouw op gepikte plint, sporen van gesloopt aanbouwsel bij noordelijke stallinggevel. Woonhuis: breder uitgebouwd aan westzijde, onderkelderde zuidzijde. Getraliede rechthoekige vensters met arduinen dorpels. Oostelijke voorgevel: venster met kwarthol geprofileerde negblokken van beschilderde zandsteen; rechthoekig zolderluik in houten omlijsting. Rechthoekige deur met rechthoekig getralied bovenlicht, arduinen dorpels, beschilderde negblokken en ontlastingsboog.

Oostelijk aanbouwsel: sporen van muurvlechtingen bij oostgevel, rechthoekige vensters met houten dorpels, een verbouwd kruiskozijn in omlijsting van zandsteen met kwartrond geprofileerde latei en tweeledige ontlastingsboog.

Stallingen: breder uitgebouwd aan oostzijde, vernieuwde rechthoekige stalvensters, luiken met arduinen dorpels, uilengaten bij noordgevel. Rechthoekige deur met bovenlicht, arduinen dorpels en rechthoekige poort met houten latei.

  • PROOST J., Merkwaardigheden te Ranst in De Toerist, Orgaan van de Vlaamse Toeristenbond v.z.w., jaargang XL, nummer 16, augustus 1961, nummer 2, 754-755).

Bron: Plomteux G., Steyaert R. & Wylleman L. 1985: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Antwerpen, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 10N2 (Ho-Ra), Brussel - Gent.

Auteurs: Wylleman, Linda

Datum tekst: 1985

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Herentalsebaan

Herentalsebaan (Ranst)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.