erfgoedobject

Langgestrekte hoeve

bouwkundig element
ID
13843
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/13843
Dit erfgoedobject heeft geen erfgoedwaarde meer. De erfgoedwaarden waarom we het object opnamen in de inventaris, zijn niet meer aanwezig, bijvoorbeeld door verbouwing of sloop.

Beschrijving

Langgestrekte hoeve (nok parallel aan de straat) opklimmend tot de 18de eeuw (?), gelegen aan aardeweg. Omhaagd domein met boomgaard aan noordzijde, moestuin aan zuidzijde en bakhuisje (nok loodrecht op de straat) uit de 19de eeuw (?) aan oostzijde. Boerenhuis van drie traveeën, stalling van drie traveeën en schuur van twee traveeën, één bouwlaag onder zadeldaken (mank bij boerenhuis; Vlaamse pannen). Verankerde baksteenbouw, deels gecementeerde oost- en westgevels boerenhuis; gecementeerde plint. Boerenhuis met aan oostgevel uitspringend en onderkelderd gedeelte met klein rechthoekig opkamervenstertje bij de noordgevel: zandstenen omlijsting en kwartronde latei. 19de-eeuws aanbouwsel bij westgevel boerenhuis. 19de-eeuwse muuropeningen met arduinen dorpels. Stalling- en schuurgedeelte met bij oostgevel rechthoekige poorten; houten en betonnen latei. Bakstenen bakhuisje onder zadeldak (Vlaamse pannen).


Bron     : Plomteux G., Steyaert R. & Wylleman L. 1985: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Antwerpen, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 10N2 (Ho-Ra), Brussel - Gent.
Auteurs :  Wylleman, Linda
Datum  :


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Langgestrekte hoeve [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/13843 (Geraadpleegd op )