Gasthuishoeve

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Ranst
Deelgemeente Ranst
Straat Schawijkstraat
Locatie Schawijkstraat 109, Ranst (Antwerpen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Ranst (actualisaties: 22-08-2007 - 27-08-2007).
  • Adrescontrole Ranst (adrescontroles: 11-10-2007 - 11-10-2007).
  • Inventarisatie Ranst (geografische inventarisatie: 01-01-1985 - 31-12-1985).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Gasthuishoeve

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

omvat de bescherming als monument Gasthuishoeve: hoevegebouw
gelegen te Schawijkstraat 109 (Ranst)

Deze bescherming is geldig sinds 01-02-1993.

is deel van de bescherming als cultuurhistorisch landschap Bos van Ranst

Deze bescherming is geldig sinds 22-11-1985.

Beschrijving

Hoeve met losstaande bestanddelen, woonhuis (nok loodrecht op de straat) uit de 17de of 18de en 19de eeuw, en rechthoekige langsschuur (nok parallel aan de straat) uit het eerste kwart van de 20ste eeuw aan noordzijde. Gelegen ten oosten van het zogenaamde "Drogenhof" op een omhaagd domein met moestuin aan noordzijde en vierkante waterput aan westzijde. Bij splitsing van de "Nieuwe hoeve" ontstond deze "Gasthuyshoef". Door erfenis van kannunik Ignatius Georgius van Gessel kwam in 1678 het Sint-Elisabethgasthuis van Antwerpen gedeeltelijk in het bezit van de hoeve. In 1682 bezat het Sint-Elisabethgasthuis de volledige hoeve.

Woonhuis met westelijke voorgevel van twee traveeën en één bouwlaag onder aan zuidgevel afgewolfd zadeldak (Vlaamse pannen). Aan noordzijde rechthoekig aanbouwsel uit de 19de eeuw van één travee en één bouwlaag onder zadeldak (Vlaamse pannen). Verankerde baksteenbouw met gekalkte west-, zuid- en oostgevels; gepikte plint. Houten stijlen en dwarsbalk in zuidgevel, alsook muurplaat bij oost- en westgevels verwijzend naar oorspronkelijke vakwerkbouw. Onderkelderde zuidwestzijde met getraliede keldervenstertjes bij zuid- en westgevels en rechthoekig getralied opkamervenster met beschilderde arduinen dorpels bij zuidgevel. Zuidgevel met centraal beluikt en getralied kruiskozijn van arduin en beluikt rechthoekig zolderluik. West- en oostgevels alsook aanbouwsel, met rechthoekige 19de-eeuwse muuropeningen met houten lateien.

Rechthoekige houten langsschuur met horizontale beplanking, op bakstenen stoel, onder zadeldak (Vlaamse pannen), uit het eerste kwart van de 20ste eeuw (?).

Bron: Plomteux G., Steyaert R. & Wylleman L. 1985: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Antwerpen, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 10N2 (Ho-Ra), Brussel - Gent.

Auteurs: Wylleman, Linda

Datum tekst: 1985

Relaties

maakt deel uit van Bos van Ranst

Boerenkrijglaan, Driepikkelhoeveweg, Kastanjelaan, Schawijkstraat, Vaartstraat, Zakstraat (Ranst)

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Schawijkstraat

Schawijkstraat (Ranst)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.